TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 5-2022

Bìa - Mục lục Trang
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI CỦA THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI Eutropis longicaudatus (Hallowell, 1856) VÀ THẰN LẰN BÓNG HOA Eutropis multifasciatus (Kuhl, 1820) TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI BÁN TỰ NHIÊN Ở TỈNH ĐỒNG NAI
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Phạm Thị Hồng Dung , Đồng tác giả: Đặng Phước Hải, Đỗ Trọng Đăng, Ngô Đắc Chứng, Trần Văn Giang, Ngô Văn Bình
3 - 11
SINH THÁI DINH DƯỠNG CỦA LOÀI THẰN LẰN BÓNG ĐỐM (Eutropis macularius) Ở VÙNG CAO NGUYÊN BUÔN MA THUỘT - BUÔN HỒ, ĐẮK LẮK
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Trương Bá Phong , Đồng tác giả: Ngô Đắc Chứng, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Bùi Thị Chính, Nguyễn Thị Kim Cơ, Ngô Văn Bình
12 - 21
PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ SINH THÁI DINH DƯỠNG CỦA THẰN LẰN BÓNG ĐUÔI DÀI (Eutropis longicaudatus) Ở VÙNG A LƯỚI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Đặng Phước Hải , Đồng tác giả: Ngô Đắc Chứng, Đỗ Trọng Đăng, Nguyễn Thị Mỹ Hường, Bùi Thị Chính, Ngô Văn Bình
22 - 31
NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA THẰN LẰN BÓNG ĐỐM Eutropis macularius (REPTILIA: SQUAMATA: SCINCIDAE) Ở KHU VỰC TÂY NGUYÊN DỰA TRÊN KỸ THUẬT PCR-RAPD
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Trương Bá Phong , Đồng tác giả: Ngô Đắc Chứng, Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Đức Huy, Bùi Thị Chính, Trần Văn Giang, Ngô Văn Bình
32 - 39
QUAN HỆ DI TRUYỀN VÀ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CÁC LOÀI CÁ CÓC THUỘC GIỐNG Tylototriton (AMPHIBIA: CAUDATA) Ở VIỆT NAM
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh , Đồng tác giả: Ninh Thị Hòa, Nguyễn Thị Ngần, Nguyễn Thiên Tạo, Đỗ Hữu Dũng, Phạm Thế Cường, Phạm Văn Anh, Ngô Ngọc Hải, Nguyễn Quảng Trường , Hoàng Văn Chung
40 - 49
GHI NHẬN MỚI CÁC LOÀI LƯỠNG CƯ Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VĂN HÓA ĐỒNG NAI, TỈNH ĐỒNG NAI
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Lương Mai Anh , Đồng tác giả: Đỗ Hạnh Quyên, Hoàng Văn Chung, Phan Quang Tiến, Phạm Thế Cường, Nguyễn Quảng Trường
50 - 54
MÔ HÌNH HÓA VÙNG PHÂN BỐ TIỀM NĂNG CỦA CÓC MÀY E-OS (Leptobrachella eos) BẰNG PHƯƠNG PHÁP MAXENT
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh , Đồng tác giả: Lê Đức Minh, Phạm Văn Anh
55 - 61
KỸ THUẬT CHĂM SÓC LOÀI TẮC KÈ ĐUÔI VÀNG (Cnemaspis psychedelica) TẠI TRẠM BẢO TỒN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ DẦU TIẾNG
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Thị Tâm Anh , Đồng tác giả: Lê Trung Vương
62 - 68
THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ (Amphibia) VÀ BÒ SÁT (Reptilia) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN SỐP CỘP, TỈNH SƠN LA
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Phạm Văn Anh , Đồng tác giả: Nguyễn Lân Hùng Sơn, Lê Đức Minh, Nguyễn Thiên Tạo, Nguyễn Thị Hồng Viên, Sùng Bả Nênh, Hoàng Văn Chung, Ngô Ngọc Hải, Nguyễn Tuấn Anh
69 - 75
NHÂN NUÔI BẢO TỒN LOÀI RÙA HỘP LƯNG ĐEN Cuora amboinensis (Daudin, 1801) TẠI TRẠM ĐA DẠNG SINH HỌC MÊ LINH, TỈNH VĨNH PHÚC
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Phạm Thị Kim Dung , Đồng tác giả: Đặng Huy Phương, Trần Đại Thắng, Nguyễn Thị Tâm Anh, Phạm Thế Cường, Nguyễn Quảng Trường
76 - 82
MÔ HÌNH HÓA VÙNG PHÂN BỐ THÍCH HỢP CỦA LOÀI CÁ CÓC QUẢNG TÂY (Paramesotriton guangxiensis) TẠI MIỀN BẮC VIỆT NAM
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Trần Văn Dũng , Đồng tác giả: Kanto Nishikawa
83 - 91
KHẢO SÁT SỰ HIỆN DIỆN VI NHỰA TRONG HỆ TIÊU HÓA CỦA NÒNG NỌC CÁC LOÀI Duttaphrynus melanostictus, Fejervarya limnocharis, Microyla heymonsi VÀ Polypedates megacephalus TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Ma Hữu Hoàng Khôi , Đồng tác giả: Phạm Sơn Bách, Trần Thị Anh Đào
92 - 100
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ BÒ SÁT Ở NÚI THỊ VẢI, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Lê Văn Mạnh , Đồng tác giả: Phan Duy Khánh, Phan Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Sang
101 - 108
SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP BẪY PHỄU TRONG ĐIỀU TRA BÒ SÁT VÀ LƯỠNG CƯ: KẾT QUẢ ĐẶT THỬ NGHIỆM TẠI RỪNG THỰC NGHIỆM NÚI LUỐT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Hà Văn Nghĩa , Đồng tác giả: Vương Quang Vinh, Đinh Thị Quỳnh, Hoàng Thị Mỹ Duyên, Nguyễn Thị Mai, Lưu Quang Vinh
109 - 118
THÀNH PHẦN CÁC LOÀI RÙA VÀ ĐỀ XUẤT HOẠT ĐỘNG BẢO TỒN TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN LIÊN, TỈNH THANH HOÁ
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Phạm Văn Thông , Đồng tác giả: Lương Thị Khánh Linh, Lò Văn Oanh, Bùi Thanh Tùng, Lê Thành An, Phạm Anh Tám, Nguyễn Mậu Toàn, Nguyễn Mạnh Hà
119 - 124
GHI NHẬN PHÂN BỐ MỚI CỦA CÁC LOÀI THUỘC GIỐNG Hebius (SQUAMATA: COLUBRIDAE) Ở VIỆT NAM
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Phan Quang Tiến , Đồng tác giả: Phạm Thế Cường, Lương Mai Anh, Nguyễn Quảng Trường
125 - 130
GHI NHẬN MỚI VÀ CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC LOÀI LƯỠNG CƯ BÒ SÁT TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Trần Thanh Tùng , Đồng tác giả: Nguyễn Hải Nam, Ngô Ngọc Hải, Phạm Thế Cường, Nguyễn Quốc Huy
131 - 140

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất