TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 5-2021

Bìa - Mục lục Trang
HÀM LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU XÁ XỊ (Cinnamomum parthenoxylon (Jack.) Meisn.) Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Vũ Kim Dung , Đồng tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Lan Anh, Lê Sỹ Dũng, Hoàng Văn Sâm
3 - 9
NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP LOÀI GIỔI ĂN HẠT (Michelia tonkinensis A.Chev.)
Chuyên ngành: Giống cây trồng , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Nguyễn Văn Hùng , Đồng tác giả: Đỗ Thế Hiểu, Trần Ngọc Hải
10 - 20
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN MÔ LILY SAPA (Lilium poilanei Gapnep) IN VITRO
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Bùi Thị Thu Hương , Đồng tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Hương, Đồng Huy Giới
21 - 30
NGHIÊN CỨU NHÂN NHANH DÒNG BẠCH ĐÀN H1 BẰNG KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Dương Tiến Viện , Đồng tác giả: Phạm Ngọc Quỳnh, Phan Thị Thu Hiền
31 - 38
SINH TRƯỞNG VÀ TĂNG TRƯỞNG MỘT SỐ LOÀI CÂY TRỒNG RỪNG CHÍNH VÙNG CÁT VEN BIỂN TẠI 3 TỈNH BẮC TRUNG BỘ
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Lê Đức Thắng
39 - 49
SỬ DỤNG CHỈ SỐ THỰC VẬT KHÁNG KHÍ QUYỂN ĐỂ PHÁT HIỆN MẤT RỪNG VÀ SUY THOÁI RỪNG TẠI KHU BẢO TỒN QUỐC GIA NAM KADING, CHDCND LÀO
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Bakham Chanthavong , Đồng tác giả: Phùng Văn Khoa, Lê Thái Sơn
50 - 58
ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH MẤT ĐẤT PHỔ DỤNG VÀ GIS ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ XÓI MÒN ĐẤT TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Văn Bình , Đồng tác giả: Nguyễn Đình Tiến, Hoàng Phương Anh
59 - 66
ĐỀ XUẤT BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC LOÀI SONG MÂY CÓ GIÁ TRỊ CAO Ở VIỆT NAM
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Quốc Dựng , Đồng tác giả: Trần Ngọc Hải , Andrew Henderson, Nguyễn Thị Bích Phượng
67 - 77
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC VÀ TÍNH ĐA DẠNG CỦA QUẦN THỂ TRẮC (Dalbergia cochinchinensis Pierre) THUỘC KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH TẠI KHU VỰC TÂN PHÚ, TỈNH ĐỒNG NAI
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Thị Hà , Đồng tác giả: Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Văn Bường, Phạm Văn Hường, Lê Hồng Việt, Nguyễn Minh Thành
78 - 87
THỰC VẬT NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM Ở RỪNG PHÒNG HỘ LÊ HỒNG PHONG, TỈNH BÌNH THUẬN
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Trần Ngọc Hải , Đồng tác giả: Hồ Thanh Tuyền, Đặng Văn Hà
88 - 93
ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI VÀ BẢO TỒN CÁC LOÀI KHỈ THUỘC GIỐNG MACACA TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Đồng Thanh Hải , Đồng tác giả: Lê Đình Phương, Khổng Trọng Quang
94 - 103
CẤU TRÚC QUẢN LÝ VÀ THỂ CHẾ ĐỊA PHƯƠNG TRONG QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG Ở KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Ngô Văn Hồng , Đồng tác giả: Đỗ Anh Tuân, Bùi Thế Đồi
104 - 111
ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI SINH THÁI CÂY MẮM TRẮNG (Avicennia alba) PHỤC VỤ QUY HOẠCH KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN TỈNH NGHỆ AN
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Vũ Văn Lương , Đồng tác giả: Lê Văn Thăng, Đường Văn Hiếu
112 - 120
PHÂN BỐ VÀ QUAN HỆ KHÔNG GIAN CỦA HAI LOÀI CÂY CHI DẦU TRONG RỪNG TỰ NHIÊN KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NÚI ÔNG, TỈNH BÌNH THUẬN
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Văn Quý , Đồng tác giả: Bùi Mạnh Hưng , Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Hợp, Đặng Văn An
121 - 131
PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI GẮN VỚI BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ CẢI THIỆN SINH KẾ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG TẠI THỊ TRẤN MĂNG ĐEN, HUYỆN KONPLONG, TỈNH KOM TUM
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Đồng Thị Thanh , Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Thanh, Trần Văn Hảo, Ngô Văn Long
132 - 142
NGHIÊN CỨU PHÒNG TRỪ BỆNH CHẾT HÉO RỪNG TRỒNG CÁC LOÀI KEO Ở VIỆT NAM
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Phạm Quang Thu , Đồng tác giả: Nguyễn Minh Chí
143 - 150
DỰ ĐOÁN KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ HỌC CHỦ YẾU GỖ KEO LÁ TRÀM (Acacia auriculiformis) BẰNG CÔNG NGHỆ SÓNG ỨNG SUẤT
Chuyên ngành: Chế biến lâm sản , Lĩnh vực: Công nghiệp rừng Tác giả: Dương Văn Đoàn , Đồng tác giả: Vàng A Chua
151 - 156
HIỆU QUẢ VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN PHONG, TỈNH BẮC NINH
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Khương Mạnh Hà , Đồng tác giả: Xuân Thị Thu Thảo
157 - 165
ĐO LƯỜNG SỰ THAY ĐỔI HIỆU QUẢ KỸ THUẬT TRONG CHĂN NUÔI BÒ SỮA CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
Chuyên ngành: Kinh tế , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Trần Hoài Nam , Đồng tác giả: Đỗ Minh Hoàng
166 - 174
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỒI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN – TỪ GÓC NHÌN CỦA LÝ THUYẾT LỢI THẾ SO SÁNH
Chuyên ngành: Kinh tế , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Nguyễn Văn Sáng , Đồng tác giả: Bùi Thị Minh Nguyệt
175 - 182
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN BÌNH GIANG, TỈNH HẢI DƯƠNG
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Đỗ Thị Tám , Đồng tác giả: Nguyễn Xuân Tính, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Bá Long
183 - 194

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất