TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 4-2021

Bìa - Mục lục Trang
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY HOA SEN HỒ TÂY (Nelumbo nucifera Gaertn.)
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Bùi Thị Thu Hương
3 - 10
NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH TÁI SINH HIỆU QUẢ GIỐNG MÍA KK3 THÔNG QUA CALLUS PHÁT SINH TỪ CUỘN LÁ NON
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Phan Thị Thu Hiền , Đồng tác giả: Phạm Bá Hải, Bùi Thị Thuỷ, Phạm Ngọc Quỳnh, Phạm Bích Ngọc
11 - 20
XÁC ĐỊNH MÃ VẠCH ADN PHỤC VỤ GIÁM ĐỊNH DÒNG LAN PHI ĐIỆP NĂM CÁNH TRẮNG MẮT NAI (Dendrobium anosmum)
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Hà Thị Phượng Loan , Đồng tác giả: Bùi Thị Mai Hương, Phùng Thị Ly, Nguyễn Thị Hồng Gấm
21 - 28
ĐẶC ĐIỂM BIẾN DỊ VÀ KHẢ NĂNG DI TRUYỀN MỘT SỐ TÍNH TRẠNG SINH TRƯỞNG, CHẤT LƯỢNG THÂN CÂY KEO LÁ LIỀM (Acacia crassicarpa A. Cunn ex Benth) TRONG KHẢO NGHIỆM HẬU THẾ THẾ HỆ HAI TẠI HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG
Chuyên ngành: Giống cây trồng , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Phùng Văn Tỉnh , Đồng tác giả: Ngô Gia Lạc, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Kiên Cường, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Hạnh Tâm
29 - 37
ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG ĐẾN THẢM TƯƠI, CÂY BỤI VÀ CÂY TÁI SINH TRONG LỖ TRỐNG Ở KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH MƯA ẨM NHIỆT ĐỚI TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VĂN HÓA ĐỒNG NAI
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Phạm Văn Hường , Đồng tác giả: Lê Hồng Việt, Nguyễn Thị Hà, Dương Thị Ánh Tuyết, Kiều Phương Anh, Phạm Thị Luận
38 - 46
PHÂN VÙNG ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA THÍCH HỢP TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT CHO CÂY KEO TAI TƯỢNG VÀ LÁT HOA TẠI TỈNH HÒA BÌNH
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Lê Thị Khiếu , Đồng tác giả: Nguyễn Minh Thanh, Lê Hùng Chiến, Cao Minh Nhất, Lê Văn Cường
47 - 57
SINH TRƯỞNG CÁC DÒNG KEO LAI (Acacia hybrid) TRONG KHẢO NGHIỆM DÒNG VÔ TÍNH TẠI BA VÌ, HÀ NỘI VÀ CAM LỘ, QUẢNG TRỊ
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Dương Hồng Quân , Đồng tác giả: Nguyễn Đức Kiên, Trần Việt Hà
58 - 65
VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐẤT LÂM NGHIỆP ĐỐI VỚI SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Phan Quốc Chính , Đồng tác giả: Trần Quang Bảo , Lã Nguyên Khang, Lê Ngọc Hoàn, Trương Văn Thành
66 - 76
ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI LƯỠNG CƯ - BÒ SÁT Ở NÚI CHỨA CHAN, HUYỆN XUÂN LỘC, TỈNH ĐỒNG NAI
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Hải Hà , Đồng tác giả: Nguyễn Thị Hải Ninh, Đặng Hữu Giang, Đinh Sỹ Tường
77 - 86
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÒNG TRỪ SÂU ĂN LÁ TRÊN RAU HỌ HOA THẬP TỰ BRASSICACEAE TỪ DUNG DỊCH QUẢ BỒ HÒN (Sapindus mukorossi Gaertn.)
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Hoàng Thị Hằng , Đồng tác giả: Phùng Văn Khả, Nguyễn Thị Mai Lương, Lê Nhật Minh
87 - 95
NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG ĐẾN PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Lê Thị Ngân , Đồng tác giả: Đồng Thanh Hải, Bùi Thế Đồi
96 - 106
ẢNH HƯỞNG CỦA KÍCH THƯỚC Ô MẪU ĐẾN PHÂN BỐ CÁC CHỈ SỐ ĐA DẠNG LOÀI CÂY GỖ TRONG RỪNG TỰ NHIÊN KHU VỰC TÂN PHÚ, ĐỒNG NAI
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Văn Quý , Đồng tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Hợp, Lê Hồng Việt
107 - 117
SỬ DỤNG CHỈ SỐ VIỄN THÁM PHÁT HIỆN MẤT RỪNG TRÊN ẢNH SENTINEL-2 TẠI TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Vũ Văn Thái , Đồng tác giả: Nguyễn Hải Hòa, Lê Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Minh Ngọc, Tống Phước Hoàng Hiếu, Nguyễn Duy Liêm
118 - 127
ĐẶC ĐIỂM CÁC NGUỒN LỰC ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH KẾ HỘ GIA ĐÌNH SAU DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ TẠI XÃ VẦY NƯA, HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HÒA BÌNH
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Đồng Thị Thanh , Đồng tác giả: Kiều Trí Đức
128 - 138
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP TỚI CHẤT LƯỢNG ĐẤT VÀ NƯỚC TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ
Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Trần Thị Đăng Thúy , Đồng tác giả: Bùi Văn Năng, Ngô Hoàng Trung Hiếu
139 - 149
THÀNH PHẦN LOÀI NẤM TRONG GỖ TRẦM HƯƠNG (Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte) TẠI HUYỆN HƯƠNG KHÊ, TỈNH HÀ TĨNH
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Thành Tuấn , Đồng tác giả: Bùi Mai Hương, Nguyễn Thị Mai Lương, Trần Tuấn Kha, Nguyễn Thị Thơ
150 - 157
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT, THẢM THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT TẠI NÚI KHE PẶU, HUYỆN LÂM BÌNH, TỈNH TUYÊN QUANG
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Trần Thị Bình , Đồng tác giả: Xuân Thị Thu Thảo, Phạm Thị Trang, Nguyễn Hoàng Hải, Đào Thị Thùy Dương
158 - 167
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI
Chuyên ngành: Kinh tế , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Lê Ngọc Diệp
168 - 177
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI TẠI THÀNH PHỐ SẦM SƠN, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2016-2020
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Xuân Thị Thu Thảo , Đồng tác giả: Đặng Thị Huyền Trang, Phạm Thị Trang
178 - 188

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất