TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ỨNG DỤNG ẢNH VỆ TINH LANDSAT 8 ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG RỪNG Ở TỈNH BẮC GIANG

37 7 0
Nguyễn Quang Huy1 , Kiều Thị Dương1, Triệu Anh Tuấn2, Nguyễn Văn Thị1
1 Trường Đại học Lâm nghiệp
2 Trung tâm Phát triển Nông - Lâm nghiệp Vĩnh Phúc
Số 3 - 2021 Trang: 77 - 85. Ngày nhận bài: 09/12/2020, Ngày quyết định đăng bài: 04/06/2021
Tóm tắt

Bản đồ biến động rừng có vai trò quan trọng trong việc đánh giá thực trạng rừng và hiệu quả công tác quản lý rừng của mỗi địa phương. Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 và chỉ số thực vật khác biệt chuẩn (NDVI) để xây dựng bản đồ thay đổi rừng ở tỉnh Bắc Giang trong khoảng thời gian 2017-2018. Kết quả nghiên cứu đã xác định được: diện tích rừng tăng cường chất lượng là 11.338 ha, diện tích rừng ổn định là 161.335 ha, diện tích suy thoái rừng là 496 ha và diện tích mất rừng là 574 ha. Chỉ số Kappa đánh giá độ chính xác sử dụng ảnh Landsat 8 để lập bản đồ thay đổi rừng là 0,85. Ở tỉnh Bắc Giang, diện tích rừng trồng (chiếm 61%) cao hơn diện tích rừng tự nhiên (chiếm 31%). Do đó, việc sử dụng ảnh vệ tinh để xây dựng bản đồ thay đổi rừng không chỉ hỗ trợ lực lượng kiểm lâm trong việc giám sát và cập nhật diễn biến rừng mà còn có thể góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên rừng theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

Từ khóa: giám sát rừng, NDVI, Landsat 8, mất rừng, suy thoái rừng.

Trích dẫn: Nguyễn Quang Huy, Kiều Thị Dương, Triệu Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thị, 2021. ỨNG DỤNG ẢNH VỆ TINH LANDSAT 8 ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG RỪNG Ở TỈNH BẮC GIANG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 3: 77-85.

Tệp toàn văn

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất