TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

23 7 0
Nguyễn Văn Bình1 , Nguyễn Đình Tiến1, Hoàng Phương Anh2
1 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
2
Số 3 - 2021 Trang: 147 - 157. Ngày nhận bài: 19/05/2021, Ngày quyết định đăng bài: 11/06/2021
Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2019. Kết quả điều tra, phân tích, xử lý số liệu và tham khảo ý kiến chuyên gia tại 3 phường về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đông Hà trong giai đoạn 2017 - 2019 cho thấy tỷ lệ đối tượng nghiên cứu biết đến các thông tin giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất tương đối thấp, trung bình đạt 30,61%. Đa số người dân đánh giá hình thức giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất có lợi ích lớn đối với họ. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn những hộ dân cho rằng với thời gian duyệt hồ sơ lâu, giới hạn vốn vay không đáp ứng được nhu cầu kinh doanh của họ dẫn đến họ phải vay vốn bằng các hình thức khác như vay người thân, bạn bè, vay nóng từ các tổ chức khác dù vẫn biết tất cả các hình thức trên đều có mức độ rủi ro cao. Bài báo đã đưa một số giải pháp nhằm giải quyết những tồn tại đối với công tác giao dịch bảo đảm bằng QSDĐ trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Từ khóa: giao dịch bảo đảm, quyền sử dụng đất, thành phố Đông Hà.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Đình Tiến, Hoàng Phương Anh, 2021. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 3: 147-157.

Tệp toàn văn

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất