TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC QUẦN XÃ BƯỚM ĂN QUẢ TẠI CÁC SINH CẢNH KHÁC NHAU THUỘC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HOẠT, NGHỆ AN

55 12 0
Bùi Văn Bắc1 , Lê Bảo Thanh1, Nguyễn Văn Sinh2, Nguyễn Đắc Mạnh1, Nguyễn Đức Thắng3
1 Trường Đại học Lâm nghiệp
2 Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An
3 Hạt Kiểm lâm huyện Cao Phong, Hòa Bình
Số 3 - 2021 Trang: 57 - 64. Ngày nhận bài: 23/02/2021, Ngày quyết định đăng bài: 31/03/2021
Tóm tắt

Phá rừng và chuyển đổi sử dụng đất đã tạo ra các phân mảnh rừng ở vùng nhiệt đới, làm thay đổi thành phần và cấu trúc của nhiều quần xã sinh vật. Trong nghiên cứu này, chúng tôi điều tra thành phần loài và cấu trúc quần xã bướm ăn quả giữa ba phân mảnh rừng thứ sinh, rừng trồng và trảng cỏ cây bụi tại Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Pù Hoạt, Nghệ An. Bẫy bướm ăn quả “Van Someren-Rydon” được sử dụng để thu thập bướm ăn quả. Tổng cộng 60 bẫy được triển khai và phân bố đều qua ba sinh cảnh. Nghiên cứu đã ghi nhận 29 loài bướm từ 1032 cá thể thu được từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2020. Quần xã bướm ăn quả tại rừng thứ sinh có số lượng loài, cá thể và tính đa dạng cao nhất. Hầu hết các loài bướm ăn quả được tìm thấy ở cả ba sinh cảnh, ba loài bướm ăn quả chỉ được ghi nhận tại rừng thứ sinh gồm: Elymnias malelas (Hewitson, 1863), Kalima alicia Joicey & Talbot, 1921 và Stichophthalma fruhstorferi Rober, 1903. Phân tích đo lường đa hướng NMDS đã phân tách rõ rệt quần xã bướm ăn quả giữa các sinh cảnh điều tra, đặc biệt giữa sinh cảnh rừng thứ sinh với hai sinh cảnh rừng trồng và trảng cỏ cây bụi. 

Từ khóa: bướm ăn quả, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, rừng thứ sinh, rừng trồng, trảng cỏ cây bụi.

Trích dẫn: Bùi Văn Bắc, Lê Bảo Thanh, Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Đắc Mạnh, Nguyễn Đức Thắng, 2021. THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC QUẦN XÃ BƯỚM ĂN QUẢ TẠI CÁC SINH CẢNH KHÁC NHAU THUỘC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HOẠT, NGHỆ AN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 3: 57-64.

Tệp toàn văn

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất