TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG BẰNG HẠT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LIM XẸT (Peltophorum pterocarpum (D.C.) Backer ex K. Heyne) Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM

24 3 0
Nguyễn Thị Yến, Đặng Văn Hà, Nguyễn Đình Quang Linh
Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 3 - 2021 Trang: 23 - 30. Ngày nhận bài: 07/01/2021, Ngày quyết định đăng bài: 17/05/2021
Tóm tắt

Cây Lim xẹt (Peltophorum pterocarpum (D.C.) là loài cây có hoa và dáng đẹp, thời gian nở hoa dài nên rất được ưa chuộng trong trang trí cảnh quan. Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu về nhân giống bằng hạt và sinh trưởng của cây Lim xẹt 4 tháng tuổi ở giai đoạn vườn ươm. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thời gian thu hái quả tốt nhất là vào tháng 8 - 9. Hạt cây Lim xẹt có chiều dài trung bình 10,98 cm, chiều rộng trung bình 2,52 cm và độ thuần trung bình 87,76%. Hạt được ngâm trong nước ấm có nhiệt độ ban đầu 600C trong thời gian 12 giờ cho tỷ lệ nảy mầm cao nhất đạt 83%. Thời gian ngâm hạt có ảnh hưởng không rõ ràng đến tỷ lệ nảy mầm. Cây con sinh trưởng nhanh và đồng đều khi tiến hành cắm ½ hạt trực tiếp vào đất với tỷ lệ nảy mầm là 83%. Để giúp cây Lim xẹt sinh trưởng phát triển nhanh hỗn hợp ruột bầu cần được bổ sung 15% phân chuồng hoai so với khối lượng ruột bầu và chăm sóc ở chế độ che bóng 25%. 

Từ khóa: Lim xẹt, nhân giống bằng hạt, tỷ lệ nảy mầm, xử lý hạt giống.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Yến, Đặng Văn Hà, Nguyễn Đình Quang Linh, 2021. NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG BẰNG HẠT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LIM XẸT (Peltophorum pterocarpum (D.C.) Backer ex K. Heyne) Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 3: 23-30.

Tệp toàn văn

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất