TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT GIEO TRỒNG CÂY HOÀNG TINH HOA ĐỎ (Polygonatum kingianum Coll. ex Hemsl) TỪ HẠT

58 6 0
Nguyễn Văn Dư1 , Nguyễn Thị Vân Anh1, Trần Văn Tiến2
1 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2 Học viện Hành chính Quốc gia
Số 3 - 2021 Trang: 3 - 11. Ngày nhận bài: 14/04/2021, Ngày quyết định đăng bài: 02/06/2021
Tóm tắt

Cây Hoàng tinh hoa đỏ (Polygonatum kingianum Coll. ex Hemsl) là cây thuốc bản địa có ở một số tỉnh phía Bắc Việt Nam. Trong những năm gần đây cây thuốc này đã bị khai thác kiệt quệ và trở thành một cây thuốc bị đe dọa tuyệt chủng. Sách Đỏ Việt Nam và Sách Đỏ IUCN đã ghi nhận và xếp nó ở bậc EN (bậc nguy cấp). Bài báo giới thiệu một số kết quả ban đầu trong thử nghiệm nhân giống và trồng cây Hoàng tinh hoa đỏ từ hạt. Bằng phương pháp thực nghiệm trên đồng ruộng, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, thời vụ gieo hạt tốt nhất vào tháng 3 dương lịch, hạt trước khi gieo nên được bảo quản trong hốc cát ẩm và tối, gieo trên nền cát; Hạt sau khi đã nảy mầm thì nên đưa vào túi bầu có thành phần giá thể: mùn hữu cơ 50%: đất đen 30%: cát đen 20% + phân NPK 5 kg/khối giá thể cho tỷ lệ cây sống tới 96%; Cây con sau khi ươm cũng nên được đem trồng dưới bóng vào cuối tháng 3, ở mật độ cây cách cây 20 cm, hàng các hàng 30 cm là tốt nhất.

Từ khóa: Hoàng tinh hoa đỏ, nhân giống, ươm giống, trồng trọt

Trích dẫn: Nguyễn Văn Dư, Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Văn Tiến, 2021. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT GIEO TRỒNG CÂY HOÀNG TINH HOA ĐỎ (Polygonatum kingianum Coll. ex Hemsl) TỪ HẠT. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 3: 3-11.

Tệp toàn văn

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất