TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN THOÁI HÓA ĐẤT TẠI TỈNH QUẢNG NINH

54 7 0
Trần Thị Hiền1 , Khương Mạnh Hà1, Đinh Thị Thu Trang1, Xuân Thị Thu Thảo2, Nguyễn Thị Oanh2, Trần Thị Bình3, Đào Thị Thùy Dương4
1 Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
2 Trường Đại học Lâm nghiệp
3 Trường Đại học Tân Trào
4 Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Đồng Nai
Số 3 - 2021 Trang: 158 - 168. Ngày nhận bài: 25/03/2021, Ngày quyết định đăng bài: 26/05/2021
Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm cung cấp thông tin về thực trạng thoái hóa đất theo các loại hình thoái hóa đất cũng như nguyên nhân dẫn đến thoái hóa đất tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh; là cơ cở để đề xuất các giải pháp trong phòng chống và giảm thiểu thoái hóa đối với mỗi loại hình thoái hóa trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở kế thừa, điều tra thu thập và phân tích 254 mẫu đất theo Tiêu chuẩn Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong tổng diện tích điều tra 493.903 ha trên địa bàn 13 thành phố, thị xã, huyện của tỉnh Quảng Ninh có 7 loại hình thoái hóa đất: xói mòn do mưa, khô hạn, kết von và đá ong hóa, suy giảm độ phì, mặn hóa, phèn hóa, lũ quét và sạt lở. Trong đó, diện tích đất bị suy giảm độ phì là lớn nhất với 304.764 ha, chiếm 61,71% tổng diện tích đất điều tra. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc thoái hóa đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là do điều kiện tự nhiên (địa hình, khí hậu, thủy văn, hải văn); quản lý, sử dụng đất (chuyển đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, chuyển trong nội bộ đất nông nghiệp); quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản (đặc biệt là khai thác than và một số khoáng sản khác).

Từ khóa: loại hình thoái hóa đất, quản lý, sử dụng đất bền vững, thoái hóa đất.

Trích dẫn: Trần Thị Hiền, Khương Mạnh Hà, Đinh Thị Thu Trang, Xuân Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Bình, Đào Thị Thùy Dương, 2021. NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN THOÁI HÓA ĐẤT TẠI TỈNH QUẢNG NINH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 3: 158-168.

Tệp toàn văn

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất