TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

BƯỚC ĐẦU GHI NHẬN XÉN TÓC Batocera lineolate (Coleoptera: Cerambycidae) GÂY HẠI BẠCH ĐÀN TẠI TỈNH HÒA BÌNH

53 9 0
Lê Bảo Thanh1 , Mai Ngọc Toàn2, Nguyễn Thị Thu Hường2, Nguyễn Minh Chí3, Lê Nhật Minh1, Bùi Văn Bắc1
1 Trường Đại học Lâm nghiệp
2 Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình
3 Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
Số 3 - 2021 Trang: 106 - 112. Ngày nhận bài: 05/03/2021, Ngày quyết định đăng bài: 17/05/2021
Tóm tắt

Bạch đàn là nhóm loài cây trồng rừng chính tại tại Việt Nam, tổng diện tích rừng trồng Bạch đàn đạt khoảng 350.000 ha. Những năm gần đây, các chủ rừng lo ngại về một loài sâu đục thân hại bạch đàn. Nghiên cứu này nhằm mô tả đặc điểm hình thái, triệu chứng và đặc điểm gây hại của loài Xén tóc trên cây bạch đàn. Kết quả nghiên cứu đã xác định Batocera lineolata (Coleoptera: Cerambycidae) là loài xén tóc mới gây hại trên rừng trồng bạch đàn ở giai đoạn 1 - 5 năm tuổi tại tỉnh Hòa Bình. Tán lá của cây bị Xén tóc đục thân chuyển màu vàng, héo úa, sau đó cây chết. Xén tóc B. lineolata gây hại nặng trên rừng trồng Bạch đàn cự vĩ dòng DH32-29, tỷ lệ bị hại và chỉ số hại tương ứng là 29,2% và 1,19. Trưởng thành vũ hóa từ tháng 1 đến tháng 3, chúng giao phối sau 1 - 3 ngày, trưởng thành cái đẻ 3 - 5 trứng vào các ổ nhỏ trên vỏ cây. Sâu non mới nở ăn vỏ cây sau đó đục vào gỗ và tạo buồng nhộng ở cuối đường hang. Để quản lý hiệu quả loài Xén tóc này, cần tiếp tục nghiên cứu xác định chính xác đến loài, nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và các biện pháp phòng trừ. 

Từ khóa: Bạch đàn cự vĩ, Hòa Bình, rừng trồng, Sâu đục thân, Xén tóc.

Trích dẫn: Lê Bảo Thanh, Mai Ngọc Toàn, Nguyễn Thị Thu Hường, Nguyễn Minh Chí, Lê Nhật Minh, Bùi Văn Bắc, 2021. BƯỚC ĐẦU GHI NHẬN XÉN TÓC Batocera lineolate (Coleoptera: Cerambycidae) GÂY HẠI BẠCH ĐÀN TẠI TỈNH HÒA BÌNH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 3: 106-112.

Tệp toàn văn

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất