TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 3-2021

Bìa - Mục lục Trang
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT GIEO TRỒNG CÂY HOÀNG TINH HOA ĐỎ (Polygonatum kingianum Coll. ex Hemsl) TỪ HẠT
Chuyên ngành: Giống cây trồng , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Nguyễn Văn Dư , Đồng tác giả: Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Văn Tiến
3 - 11
XÁC ĐỊNH ADN MÃ VẠCH GIỐNG BẠCH ĐÀN LAI UG24 (Eucalyptus urophylla x E. grandis) PHỤC VỤ GIÁM ĐỊNH GIỐNG CÂY
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Bùi Thị Mai Hương , Đồng tác giả: Bùi Thị Hoàng Yến, Hà Văn Huân, Nguyễn Thị Hồng Gấm
12 - 22
NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG BẰNG HẠT VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY LIM XẸT (Peltophorum pterocarpum (D.C.) Backer ex K. Heyne) Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM
Chuyên ngành: Giống cây trồng , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Nguyễn Thị Yến , Đồng tác giả: Đặng Văn Hà, Nguyễn Đình Quang Linh
23 - 30
BIẾN ĐỘNG LƯỢNG THỰC VẬT CHE PHỦ VÀ MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC NHÂN TỐ TỰ NHIÊN XÃ HỘI TẠI YÊN CHÂU, SƠN LA
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Bùi Mạnh Hưng , Đồng tác giả: Nguyễn Thị Bích Phượng, Nguyễn Thị Thảo
31 - 40
ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC TẦNG CÂY CAO CỦA CÁC QUẦN XÃ THỰC VẬT NGẬP MẶN TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Trần Thị Mai Sen , Đồng tác giả: Nguyễn Thị Kim Cúc, Phạm Minh Toại, Phạm Thị Quỳnh, Phạm Thị Hạnh, Trần Thị Yến, Nguyễn Thị Thu Hằng
42 - 49
ĐẶC ĐIỂM TÁI SINH TỰ NHIÊN CỦA SẾN MỦ (Shorea roxburghii G. Don) DƯỚI TÁN RỪNG KÍN THƯỜNG XANH ẨM NHIỆT ĐỚI Ở KHU VỰC TÂN PHÚ THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Lê Hồng Việt , Đồng tác giả: Phạm Văn Hường, Nguyễn Thị Hà, Chu Tuấn Anh
50 - 56
THÀNH PHẦN LOÀI VÀ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC QUẦN XÃ BƯỚM ĂN QUẢ TẠI CÁC SINH CẢNH KHÁC NHAU THUỘC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HOẠT, NGHỆ AN
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Bùi Văn Bắc , Đồng tác giả: Lê Bảo Thanh, Nguyễn Văn Sinh, Nguyễn Đắc Mạnh, Nguyễn Đức Thắng
57 - 64
TỔNG QUAN SỬ DỤNG TƯ LIỆU ẢNH VIỄN THÁM ĐỂ LẬP BẢN ĐỒ RỪNG NGẬP MẶN
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Trọng Cương , Đồng tác giả: Trần Quang Bảo , Phạm Văn Duẩn, Phạm Ngọc Hải, Nguyễn Hải Hòa
65 - 76
ỨNG DỤNG ẢNH VỆ TINH LANDSAT 8 ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG RỪNG Ở TỈNH BẮC GIANG
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Quang Huy , Đồng tác giả: Kiều Thị Dương, Triệu Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thị
77 - 85
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ BÁNH ĐA NEM THỔ HÀ, XÃ VÂN HÀ, HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG
Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Phan Lê Na , Đồng tác giả: Đặng Thu Huyền, Dương Thị Hậu, Trần Thị Bình, Đào Thị Thùy Dương
86 - 94
ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC KHÔNG GIAN ĐẾN ĐA DẠNG LOÀI CÂY GỖ TRONG RỪNG KÍN THƯỜNG XANH ẨM NHIỆT ĐỚI TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN - VĂN HÓA ĐỒNG NAI
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Văn Quý , Đồng tác giả: Nguyễn Văn Hợp, Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Thanh Cường
95 - 105
BƯỚC ĐẦU GHI NHẬN XÉN TÓC Batocera lineolate (Coleoptera: Cerambycidae) GÂY HẠI BẠCH ĐÀN TẠI TỈNH HÒA BÌNH
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Lê Bảo Thanh , Đồng tác giả: Mai Ngọc Toàn, Nguyễn Thị Thu Hường, Nguyễn Minh Chí, Lê Nhật Minh, Bùi Văn Bắc
106 - 112
HIỆU QUẢ CỦA PHÂN SINH HỌC (COMPOST) TỪ VỎ LỤA HẠT ĐIỀU VÀ VỎ CÀ PHÊ, CÓ BỔ SUNG CHẾ PHẨM BIO-F TRÊN CÂY DƯA LƯỚI
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Vũ Văn Trường , Đồng tác giả: Bùi Xuân Dũng, Đinh Thị Thu
113 - 123
XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI CỦA VƯỢN ĐEN MÁ TRẮNG (Nomascus leucogenys Ogiby, 1804) TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG, TỈNH HÀ TĨNH
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Hữu Văn , Đồng tác giả: Vũ Tiến Thịnh, Nguyễn Thị Hoà
124 - 131
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỊU NÉN – UỐN DANH NGHĨA CỦA CỘT TIẾT DIỆN THAY ĐỔI THEO TIÊU CHUẨN AISC
Chuyên ngành: Kỹ thuật, công trình , Lĩnh vực: Công nghiệp rừng Tác giả: Phạm Văn Thuyết
132 - 139
VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở HUYỆN ĐÀ BẮC, TỈNH HOÀ BÌNH
Chuyên ngành: Kinh tế , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Nguyễn Như Bằng , Đồng tác giả: Nguyễn Bình Nam, Nguyễn Thị Xuân Hương
140 - 146
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Nguyễn Văn Bình , Đồng tác giả: Nguyễn Đình Tiến, Hoàng Phương Anh
147 - 157
NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH NGUYÊN NHÂN THOÁI HÓA ĐẤT TẠI TỈNH QUẢNG NINH
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Trần Thị Hiền , Đồng tác giả: Khương Mạnh Hà, Đinh Thị Thu Trang, Xuân Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Bình, Đào Thị Thùy Dương
158 - 168
CÔNG TÁC GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2015-2019
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Nghiêm Thị Hoài , Đồng tác giả: Khương Mạnh Hà, Xuân Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Bình
169 - 178

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất