TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 7-2022

Bìa - Mục lục Trang
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THÀNH PHẦN TẢO XOẮN Spirulina ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CHỦNG NẤM Cordyceps militaris Cm3
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Phạm Thị Anh , Đồng tác giả: Dương Đức Tiến, Nguyễn Thị Thu Hằng
3 - 10
ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN N-P-K ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG NGÔ NẾP BÁC ÁI (Zea mays L.)
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Mai Hải Châu , Đồng tác giả: Dương Thị Việt Hà
11 - 17
NGHIÊN CỨU CHỌN LỌC CHỦNG Spirulina CÓ NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CAO TỪ SUỐI NƯỚC NÓNG KIM BÔI - HÒA BÌNH
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Phạm Văn Nhã , Đồng tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng, Đỗ Quang Trung
18 - 25
HIỆU QUẢ PHÒNG HỘ CHẮN GIÓ, CHẮN CÁT BAY VEN BIỂN CỦA ĐAI RỪNG KEO LÁ LIỀM (Acacia crassicarpa A. CUNN EX BENTH) TẠI QUẢNG TRỊ
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Lê Đức Thắng
26 - 36
HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC KHOÁN RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP TẠI ĐỒNG NAI
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Phạm Văn Duẩn , Đồng tác giả: Nguyễn Văn Tùng, Lê Việt Dũng, Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Song Anh, Hoàng Văn Khiên, Vũ Thị Thìn, Trần Lê Kiều Oanh
37 - 49
BẢO TỒN RÙA CẠN VÀ RÙA NƯỚC NGỌT Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HU, THANH HÓA
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Hải Hà , Đồng tác giả: Ngô Sỹ Tường, Đặng Hữu Giang, Phạm Văn Thông, Hà Văn Ngoạn, Đỗ Ngọc Dương, Lê Xuân Phong, Lê Duy Cường
50 - 59
ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT THÂN GỖ, NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN - VĂN HÓA ĐỒNG NAI
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Phạm Văn Hường , Đồng tác giả: Lê Hồng Việt, Dương Thị Ánh Tuyết, Phạm Thị Luận, Kiều Phương Anh
60 - 71
ĐÁNH GIÁ XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG MƯA VÀ LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY LƯU VỰC SEDONE, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Phoutsadee Seda , Đồng tác giả: Bùi Xuân Dũng, Nguyễn Văn Tứ
72 - 80
GIA CÔNG ĐIỆN HÓA BỀ MẶT CỦA CÁC BỘ PHẬN THÉP 12X18H10T ĐƯỢC SẢN XUẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUNG CHẢY LASER CHỌN LỌC
Chuyên ngành: Kỹ thuật, công trình , Lĩnh vực: Công nghiệp rừng Tác giả: Tô Mạnh Hùng , Đồng tác giả: Ovchinnikov Viktor Vasilyevich, Levina Tatiana, Anatolyevna, Adylina Anna Petrovna, Glukhikh Yakov Mikhailovich
81 - 90
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THÔNG SỐ KẾT CẤU CÁNH QUẠT TỚI VẬN TỐC VÀ ÁP LỰC DÒNG KHÍ MÁY CHỮA CHÁY RỪNG BẰNG SỨC GIÓ
Chuyên ngành: Kỹ thuật, công trình , Lĩnh vực: Công nghiệp rừng Tác giả: Giang Quốc Nam , Đồng tác giả: Phạm Văn Tỉnh, Trần Văn Tưởng, Hoàng Hà
91 - 100
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ XỬ LÝ NHIỆT – CƠ ĐẾN TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CƠ HỌC CỦA GỖ SA MỘC (Cunninghamia lanceolata Lamb. Hook)
Chuyên ngành: Chế biến lâm sản , Lĩnh vực: Công nghiệp rừng Tác giả: Nguyễn Thị Tuyên , Đồng tác giả: Phạm Văn Chương , Nguyễn Việt Hưng
101 - 111
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ TRONG CÔNG ĐOẠN XỬ LÝ OXY - KIỀM TỚI CHẤT LƯỢNG BỘT GỖ KEO LAI (Acacia hybrid)
Chuyên ngành: Chế biến lâm sản , Lĩnh vực: Công nghiệp rừng Tác giả: Phạm Tường Lâm , Đồng tác giả: Cao Quốc An, Nguyễn Tất Thắng
112 - 123
ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BẰNG NANO ZnO ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT GỖ ĐIỀU
Chuyên ngành: Chế biến lâm sản , Lĩnh vực: Công nghiệp rừng Tác giả: Nguyễn Thị Ánh Nguyệt , Đồng tác giả: Tăng Thị Kim Hồng, Phạm Ngọc Nam
124 - 132
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh , Đồng tác giả: Đỗ Thị Tám, Hoàng Xuân Dũng, Hoàng Thị Lan
133 - 142
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TRONG LĨNH VỰC KIỂM LÂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
Chuyên ngành: Kinh tế , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Đoàn Thị Hân , Đồng tác giả: Bui Hong Hanh
143 - 153
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN ĐẤT
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Dương Xuân Hiện
154 - 165
THỰC TRẠNG THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI Ở VIỆT NAM
Chuyên ngành: Kinh tế , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Lê Thị Mai Hương , Đồng tác giả: Trần Văn Hùng
166 - 173
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI: TRƯỜNG HỢP TỈNH ĐỒNG NAI
Chuyên ngành: Kinh tế , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Vũ Thu Hương , Đồng tác giả: Trần Văn Hùng, Nguyễn Thị Hương Thảo, Đinh Thị Thu Thủy
174 - 182
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Đỗ Thị Tám , Đồng tác giả: Trịnh Tùng, Nguyễn Thị Hồng Hạnh
183 - 192

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất