TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 6-2022

Bìa - Mục lục Trang
ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ ĐẠM TRONG DUNG DỊCH DINH DƯỠNG ĐẾN SỰ HẤP THU LÂN, KALI, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG DƯA LƯỚI (Cucumis melo L. ) TRỒNG TRONG GIÁ THỂ TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ MÀNG
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Mai Hải Châu , Đồng tác giả: Hoàng Anh Tuấn
3 - 11
NGHIÊN CỨU CHỌN LỌC MỘT SỐ DÒNG NẤM CÓ KHẢ NĂNG KÍCH THÍCH SINH TRẦM HƯƠNG CỦA CÂY DÓ BẦU TẠI HÀ TĨNH
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Gấm , Đồng tác giả: Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Đức Nam
12 - 20
KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA ETHYL METHANE SULFONATE ĐẾN SỰ PHÁT SINH BIẾN DỊ TRÊN CÂY HOA CHUÔNG (Sinningia speciosa (G. Lodd.) Hiern) TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Nguyễn Thị Pha , Đồng tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Nhi, Mai Thanh Thảo, Trần Duy Khang, Phan Thị Thu Hiền
21 - 28
NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG HỮU TÍNH CÂY RÀNG RÀNG MÍT (Ormosia balansae DRAKE)
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Trần Thị Mai Sen , Đồng tác giả: Lê Hồng Liên, Phạm Thị Quỳnh, Phạm Thị Hạnh, Trần Trung Quốc, Nguyễn Hùng Chiến
29 - 36
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LIỆU BAO GÓI ĐẾN CHẤT LƯỢNG QUẢ THANH MAI (Myrica esculenta) BẢO QUẢN BẰNG CÔNG NGHỆ HYOKAN
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Lê Đức Thắng , Đồng tác giả: Nguyễn Đắc Bình Minh, Nguyễn Văn Lam, Tạ Thu Hằng, Đoàn Thị Bắc, Phạm Văn Ngân, Đinh Thị Ngọc
37 - 47
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG BỀN VỮNG TẠI KHU VỰC RỪNG PHÒNG HỘ BẮC KHÁNH HÒA
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Bùi Thị Vân , Đồng tác giả: Cao Thị Thu Hiền, Phạm Thế Anh, Vũ Tiến Hưng, Vũ Thị Huyền, Lê Tiến Nhất
48 - 57
XÂY DỰNG BẢN ĐỒ KHÔNG GIAN XANH BẰNG THUẬT TOÁN RANDOM FOREST (RF) TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY CỦA GOOGLE EARTH ENGINE – THỬ NGHIỆM TẠI HUYỆN BA VÌ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Phạm Văn Duẩn , Đồng tác giả: Hoàng Văn Khiên, Nguyễn Văn Tùng
58 - 67
MÔ PHỎNG PHẦN MỤC RUỖNG TRONG THÂN CÂY BẰNG KỸ THUẬT SIÊU ÂM
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Văn Quý , Đồng tác giả: Nguyễn Hồng Hải , Phạm Thanh Hà, Li Meng, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Hợp
68 - 78
ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN TÍNH NHIỆT ĐẾN ĐỘ BỀN CƠ HỌC CỦA GỖ THÔNG BA LÁ, BẠCH TÙNG VÀ CAO SU
Chuyên ngành: Chế biến lâm sản , Lĩnh vực: Công nghiệp rừng Tác giả: Hoàng Văn Hòa , Đồng tác giả: Đặng Đình Bôi
79 - 85
NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Trần Văn Giang , Đồng tác giả: Hồ Thị Lam Trà, Hoàng Phương Anh
86 - 94
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ ĐẤT HÀNG NĂM HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Hạnh , Đồng tác giả: Trần Thanh Lương, Nguyễn Thị Hải
95 - 107
ĐÁNH GIÁ NGUỒN VỐN SINH KẾ TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN THỌ XUÂN TỈNH THANH HÓA
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Đỗ Đình Hiệu , Đồng tác giả: Đỗ Thị Tám
108 - 120
BIẾN ĐỘNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI THÀNH PHỐ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2017 – 2021
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Nguyễn Thị Huệ , Đồng tác giả: Nguyễn Sỹ Hà, Nguyễn Văn Quân, Xuân Thị Thu Thảo
121 - 130
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2000-2021
Chuyên ngành: Kinh tế , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Lê Thị Mai Hương
131 - 139
HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CHANH LEO TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Trần Tuấn Việt , Đồng tác giả: Nguyễn Quốc Khánh
140 - 148
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THAM GIA MÔ HÌNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ THEO CHỨNG CHỈ ĐẾN THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG
Chuyên ngành: Kinh tế , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Đặng Tường Anh Thư , Đồng tác giả: Trần Hoài Nam
149 - 159
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI
Chuyên ngành: Kinh tế , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Đinh Anh Văn , Đồng tác giả: Trần Tuấn Việt
160 - 170
ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ ĐẾN NGƯỜI DÂN: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Đỗ Thị Tám , Đồng tác giả: Trần Văn Ngọc, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Bá Long
171 - 180

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất