TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH MẤT ĐẤT PHỔ DỤNG VÀ GIS ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ XÓI MÒN ĐẤT TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

7 0 0
Nguyễn Văn Bình1 , Nguyễn Đình Tiến1, Hoàng Phương Anh2
1 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
2 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Số 5 - 2021 Trang: 59 - 66. Ngày nhận bài: 16/08/2021, Ngày quyết định đăng bài: 27/09/2021
Tóm tắt

Mục tiêu của bài báo là xây dựng được bản đồ xói mòn đất tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu đã tích hợp được phương trình mất đất phổ dụng (USLE) và công nghệ GIS trong thành lập bản đồ xói mòn. Kết quả nghiên cứu đã xây dựng được các hệ số xói mòn tại huyện Phong Điền: Hệ số xói mòn do mưa (R); Hệ số xói mòn của đất (K); Hệ số xói mòn do địa hình (LS); Hệ số che phủ đất (C); Hệ số canh tác, bảo vệ đất (P). Các bản đồ hệ số được tính toán từ các nguồn dữ liệu khác nhau như: Số liệu khí tượng, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ địa hình, ảnh vệ tinh Landsat. Từ các bản đồ hệ số xói mòn trên, đã xây dựng được bản đồ xói mòn và kết quả cho thấy: Tỷ lệ không bị xói mòn tương ứng với cấp độ I là 70.068,10 ha chiếm 73,89%, tỷ lệ xói mòn nhẹ (cấp II) là 7.247,30 ha chiếm 7,64%, tỷ lệ xói mòn trung bình (cấp III) là 4.063,30 ha chiếm 4,29%, tỷ lệ xói mòn mạnh (cấp IV) là 6.713,10 ha chiếm 7,08% và tỷ lệ xói mòn rất mạnh (cấp V) là 6.731,00 ha chiếm 7,1%.

Từ khóa: bản đồ xói mòn đất, GIS, Phong Điền, USLE.

Trích dẫn: Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Đình Tiến, Hoàng Phương Anh, 2021. ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH MẤT ĐẤT PHỔ DỤNG VÀ GIS ĐỂ XÂY DỰNG BẢN ĐỒ XÓI MÒN ĐẤT TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 5: 59-66.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất