TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN MÔ LILY SAPA (Lilium poilanei Gapnep) IN VITRO

3 0 0
Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Hương, Đồng Huy Giới
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Số 5 - 2021 Trang: 21 - 30. Ngày nhận bài: 21/08/2021, Ngày quyết định đăng bài: 07/10/2021
Tóm tắt

Lily Sapa (Lilium polanei Gapnep) là một loại hoa quí hiếm trên thế giới, có màu hoa đẹp và hương thơm quyến rũ. Đây chính là nguồn gen có nghĩa trong chọn tạo giống, nhưng đã và đang bị khai thác nghiêm trọng. Chính vì vậy, nghiên cứu phát sinh hình thái in vitro nhằm mục đích nhân giống, bảo tồn và phát triển nguồn gen Lilium là rất cần thiết. Các mẫu lá và vảy củ lily được khử trùng bằng HgCl2 0,1% trong 5 phút cho tỷ lệ mẫu sống sạch là 50% và 68,33%. Mẫu hoa chưa nở được khử trùng bởi dung dịch Javen 1,5% trong 7 phút là thích hợp với tỷ lệ mẫu nhị và bầu nhụy sống sạch tương ứng là 51,11% và 73,33%. Các vảy củ nuôi cấy trên môi trường MS có 0,1 mg/l BA khiến 43,42% mẫu tạo chồi lá; môi trường MS có 0,3 mg/l BA khiến 39,42% mẫu tạo củ với hệ số tạo củ 0,46. Môi trường MS có 0,5 mg/l NAA kích thích 55,56% vảy củ ra củ con, với hệ số nhân củ là 1,56. Môi trường MS có IBA với nồng độ từ 0,3 đến 1,2 mg/l; 2,4 D từ 0,25 đến 1,0 mg/l kích thích vảy củ tạo mô sẹo và củ con. Môi trường MS bổ sung 0,75 mg/l 2,4-D vào môi trường nuôi cấy vảy củ đã kích thích quá trình tạo mô sẹo cao nhất, mô sẹo vàng sáng, mềm. Ngoài ra, môi trường MS bổ sung 0,3 mg/l BA và 1 mg/l 2,4 D cũng khiến 25 % mẫu tạo củ và 43,33% mẫu tạo mô sẹo to cứng.

Từ khóa: in vitro, Lilium poilanei, lily Sapa, nuôi cấy mô, phát sinh hình thái.

Trích dẫn: Bùi Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Hương, Đồng Huy Giới, 2021. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN MÔ LILY SAPA (Lilium poilanei Gapnep) IN VITRO. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 5: 21-30.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất