TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 5-2020

Bìa - Mục lục Trang
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LỌC NANO HAI BẬC SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRONG XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM MẶN
Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Trịnh Văn Giáp , Đồng tác giả: Phan Quang Thăng, Trần Thị Thu Lan, Dương Công Hùng, Nguyễn Như Ngọc
3 - 11
NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC ĐOẠN MÃ VẠCH ADN (DNA BARCODE) CHO LOÀI ÁO CỘC (Liriodendron chinense) PHỤC VỤ GIÁM ĐỊNH LOÀI
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Bùi Thị Mai Hương , Đồng tác giả: Nguyễn Văn Phong
12 - 21
HIỆU QUẢ CỦA PHÂN BÓN NITƠ VÀ PHỐT PHO TRONG SINH TRƯỞNG CỦA CÂY SƠN TA (Toxicodendron succedaneum (L.) Kuntze) TIẾP XÚC VỚI STRESS CADMIUM
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Bùi Thị Tuyết Xuân , Đồng tác giả: Nguyễn Văn Sinh, Đặng Thị Thu Hương, Nguyễn Hùng Mạnh, Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Đình Duy
22 - 30
ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ, PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN VÀ XỬ LÝ HẠT GIỐNG CÂY MẬT NHÂN (Eurycoma longgiforlia Jack)
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Ngô Văn Cầm , Đồng tác giả: Phạm Tiến Bằng, Lê Việt Dũng, Nguyễn Trí Bảo, Trần Thị Đăng Mỹ, Lê Thị Thu Hồng, Nguyễn Hồng Hải
31 - 38
ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI ĐẾN SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG TRÀ MI CÀNH DẸT (Camellia inusitata Orel, Curry & Luu), TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP – NÚI BÀ
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Phạm Văn Hường , Đồng tác giả: Kiều Phương Anh, Đinh Văn Tý, Lê Hồng Việt, Phạm Thị Luận
39 - 49
ỨNG DỤNG GIS VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC ĐỂ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ THÍCH HỢP SINH THÁI CHO LOÀI SA MU DẦU (Cunninghamia konishii Hayata) TẠI TỈNH SƠN LA
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Phạm Mai Phương , Đồng tác giả: Tống Thị Hạnh, Vũ Đình Duy, Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Việt Hà , Nguyễn Thị Bích Phượng
50 - 60
TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐẾN BẢO VỆ RỪNG TẠI VƯỜN QUỐC GIA TÀ ĐÙNG, TỈNH ĐĂK NÔNG
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Trần Quang Bảo , Đồng tác giả: Nguyễn Hồng Hải, Lã Nguyên Khang, Khương Thanh Long
61 - 72
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CON LẠC TIÊN (Passiflora foetida L.) Ở GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hiền , Đồng tác giả: Trịnh Đình Khá, Nguyen Hai Hoa, Đàm Văn Vinh, Nông Đức Hiếu, Lồ Di Mềnh
73 - 80
THÀNH PHẦN LOÀI VÀ GHI NHẬN MỚI VỀ PHÂN BỐ LOÀI CÂY CÓC ĐỎ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) Ở RỪNG PHÒNG HỘ LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Văn Hợp , Đồng tác giả: Trần Thị Ngoan, Nguyễn Thị Hạnh, Hoàng Như Hà
81 - 91
ĐA DẠNG CÁC LOÀI BÒ SÁT (REPTILIA) VÀ ẾCH NHÁI (AMPHIBIA) TẠI KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN ĐỘNG CHÂU – KHE NƯỚC TRONG, TỈNH QUẢNG BÌNH
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Hà Văn Ngoạn , Đồng tác giả: Hà Văn Nghĩa, Lò Văn Oanh, Vũ Văn Thái, Lê Công Tình, Luu Quang Vinh
92 - 99
QUẢN LÝ BỀN VỮNG RỪNG ĐẶC DỤNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU Ở VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Đinh Thanh Sang
100 - 109
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐỘNG LỰC HỌC NGƯỢC CHO MÁY IN 3D FDM KHỔ NHỎ
Chuyên ngành: Kỹ thuật, công trình , Lĩnh vực: Công nghiệp rừng Tác giả: Thân Văn Ngọc , Đồng tác giả: Nguyễn Thị Lục, Nguyễn Đăng Ninh, Nguyễn Thành Trung, Đặng Thị Tố Loan
110 - 117
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG RỌC RÌA VÁN CHO DÂY CHUYỀN XẺ GỖ TỰ ĐỘNG
Chuyên ngành: Kỹ thuật, công trình , Lĩnh vực: Công nghiệp rừng Tác giả: Hoàng Sơn , Đồng tác giả: Đồng Văn Ngọc, Nguyễn Xuân Nguyên, Bùi Lê Hồng Trường
118 - 125
ĐÁNH GIÁ TÍNH CHẤT CƠ HỌC GỖ KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium) BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHÔNG PHÁ HỦY
Chuyên ngành: Chế biến lâm sản , Lĩnh vực: Công nghiệp rừng Tác giả: Dương Văn Đoàn , Đồng tác giả: Hà Thị Quỳnh Lưu
126 - 133
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ NHỚT, ĐỘ pH KEO UREA FORMALDEHYDE (UF) ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÁN MDF
Chuyên ngành: Chế biến lâm sản , Lĩnh vực: Công nghiệp rừng Tác giả: Nguyễn Tất Thắng , Đồng tác giả: Trần Văn Chứ, Cao Quốc An, Phạm Tường Lâm, Nguyễn Trọng Kiên
134 - 141
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN THỨC VỀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA HỆ SINH THÁI RỪNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN CUỘC SỐNG ĐỒNG BÀO RAGLAY TẠI VƯỜN QUỐC GIA THUỘC TỈNH NINH THUẬN
Chuyên ngành: Kinh tế , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Lê Thị Huệ Trang , Đồng tác giả: Trần Hoài Nam
142 - 149
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Phan Thị Thanh Huyền , Đồng tác giả: Phạm Thanh Quế, Phạm Quý Giang, Nguyễn Thị Thu Quỳnh
150 - 159
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Phạm Phương Nam
160 - 168
NHU CẦU THAM VẤN TÂM LÝ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
Chuyên ngành: Kinh tế , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Bùi Thị Ngọc Thoa
169 - 178

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất