TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÒNG TRỪ SÂU ĂN LÁ TRÊN RAU HỌ HOA THẬP TỰ BRASSICACEAE TỪ DUNG DỊCH QUẢ BỒ HÒN (Sapindus mukorossi Gaertn.)

21 0 0
Hoàng Thị Hằng, Phùng Văn Khả, Nguyễn Thị Mai Lương, Lê Nhật Minh
Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 4 - 2021 Trang: 87 - 95. Ngày nhận bài: 19/07/2021, Ngày quyết định đăng bài: 06/08/2021
Tóm tắt

Quả Bồ hòn (Sapindus mukorossi Gaertn.) có chứa 18 - 20% chất saponin là một chất gây tử vong hoặc ức chế sinh trưởng côn trùng. Saponin chiết xuất từ thực vật có hiệu quả cao đối với ốc bươu vàng, tuyến trùng và một số loài sâu hại thực vật. Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá khả năng phòng trừ sâu ăn lá trên rau họ Hoa thập tự (Brassicaceae) từ dung dịch quả Bồ hòn. Dung dịch quả Bồ hòn được thực hiện bằng cách đun sôi hoặc ngâm 1 kg vỏ quả bồ hòn với 10 lít nước làm dung dịch cấp 1, từ dung dịch cấp 1 đem pha loãng với nước tỷ lệ 1:10 (CT4) có hiệu lực phòng trừ sâu ăn lá rau tốt. Ở trong phòng thí nghiệm dung dịch bồ hòn có hiệu quả phòng trừ cao nhất với bọ nhảy và thấp nhất với sâu khoang. Ở ngoài đồng ruộng, dung dịch ngâm bồ hòn có hiệu lực tốt nhất đối với sâu xanh bướm trắng (97,82%) và thấp nhất là bọ nhảy (94,55%) ở ngày thứ 7. Dung dịch đun bồ hòn có hiệu lực cao nhất đối với sâu tơ (89,52%) và thấp nhất với sâu khoang (73,22%) ở ngày thứ 5. Cụ thể là, hiệu lực phòng trừ của dung dịch đun và dung dịch ngâm quả Bồ hòn tương ứng với các loài sâu lần lượt là sâu xanh bướm trắng đạt 78,82% và 97,82%; sâu khoang là 73,22% và 96,22%; sâu tơ là 89,52% và 95,43%; bọ nhảy là 88,65% và 94,55%.

Từ khóa: Bắp cải, bọ nhảy, Bồ hòn, sâu khoang, sâu tơ, sâu xanh bướm trắng.

Trích dẫn: Hoàng Thị Hằng, Phùng Văn Khả, Nguyễn Thị Mai Lương, Lê Nhật Minh, 2021. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÒNG TRỪ SÂU ĂN LÁ TRÊN RAU HỌ HOA THẬP TỰ BRASSICACEAE TỪ DUNG DỊCH QUẢ BỒ HÒN (Sapindus mukorossi Gaertn.). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4: 87-95.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất