TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI

13 5 0
Lê Ngọc Diệp
Trường Đại học Lâm nghiệp – Phân hiệu Đồng Nai
Số 4 - 2021 Trang: 168 - 177. Ngày nhận bài: 09/03/2021, Ngày quyết định đăng bài: 25/06/2021
Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã khảo sát 174 học sinh khối 12 đang học tập tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc huyện Trảng Bom nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (Exporatory Factor Analysis – EFA) đã chỉ ra các yếu tố: (1) Cơ hội tương lai và năng lực của học sinh, (2) Truyền thông tiếp thị, (3) Quan hệ ảnh hưởng, (4) Đặc điểm trường đại học; (5) Cơ hội trúng tuyển có ảnh hưởng đến quyết định chọn trường đại học của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn huyện Trảng Bom. Dựa vào kết quả nghiên cứu, một số ý kiến đã được đề xuất nhằm thu hút người học đến học tập tại Trường Đại học Lâm nghiệp – Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai như: Khoanh vùng, lựa chọn đối tượng tuyển sinh phù hợp; Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của nhà trường; Nâng cao hơn nữa uy tín, thương hiệu của nhà trường; Tăng cường phát huy vai trò của các mối quan hệ ảnh hưởng và Tái cơ cấu các ngành nghề đào tạo.

Từ khóa: huyện Trảng Bom, phân tích nhân tố khám phá, trung học phổ thông, Trường Đại học Lâm nghiệp – Phân hiệu tại tỉnh Đồng Nai.

Trích dẫn: Lê Ngọc Diệp, 2021. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẢNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 4: 168-177.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất