TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

XUẤT KHẨU ĐỒ GỖ VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

6 1 0
Huỳnh Văn Hạnh1 , Phạm Ngọc Nam2
1 Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ Tp. Hồ Chí Minh
2 Trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
Số 2 - 2021 Trang: 143 - 148. Ngày nhận bài: 04/11/2020, Ngày quyết định đăng bài: 15/03/2021
Tóm tắt

Sự phát triển của ngành Chế biến gỗ Việt Nam trong những năm gần đây là những tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế. Đi đôi với việc phát triển kinh tế, hiếm có ngành nào mà việc phát triển của nó gắn liền với môi trường, văn hóa, có sức lan tỏa rộng tạo điều kiện cho các ngành khác cùng phát triển. Trong nghiên cứu này tác giả đã tập trung phân tích các mặt hàng gỗ của Việt Nam được làm từ nguồn gỗ hợp pháp nhập khẩu từ các nguồn cung sạch và gỗ rừng trồng trong nước tạo điều kiện cho lâm dân tham gia vào chuỗi cung; nói lên thực trạng xuất khẩu đổ gỗ của Việt Nam trong 6 năm gần đây cho thấy sức sống mãnh liệt của ngành. Xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản năm 2019 đạt 11,2 tỷ USD, vượt 7% kế hoạch, tăng 19,2% so với năm 2018. Tác giả cũng nêu lên các cơ hội thị trường trong và ngoài nước; xu hướng đòi hỏi nguồn gốc gỗ hợp pháp và những điểm yếu trong chuỗi giá trị sản phẩm gồm: sản xuất, thương mại, thiết kế và thương hiệu; ngành chỉ mới đạt được giá trị sản xuất ở mức trung bình vì năng suất chưa cao, chất lượng chưa ổn định do trình độ tổ chức, công nghệ và kỷ năng lao động. Với cách tiếp cận từ thực tế, tác giả đã phân tích những bất cập, tiềm năng và cơ hội để đúc kết thành những đề xuất về chính sách, nhóm giải pháp vĩ mô và nhóm giải pháp thuộc về doanh nghiệp cần phải thực hiện đồng bộ với quyết tâm cao để tạo sức bật cho ngành.

Từ khóa: Giải pháp, thực trạng, xuất khẩu đồ gỗ, chính sách, chuỗi cung.

Trích dẫn: Huỳnh Văn Hạnh, Phạm Ngọc Nam, 2021. XUẤT KHẨU ĐỒ GỖ VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2: 143-148.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất