TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ỨNG DỤNG MATLAB GIẢI MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH Ở CHẾ ĐỘ QUÁ ĐỘ

3 0 0
Nguyễn Thị Phượng
Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 2 - 2021 Trang: 123 - 132. Ngày nhận bài: 26/03/2021, Ngày quyết định đăng bài: 10/05/2021
Tóm tắt

Quá độ điện từ có thể gây ra những tác động vô cùng lớn với hoạt động của các phần tử cũng như toàn bộ hệ thống điện. Tác động này hầu hết là tác động xấu đến việc vận hành, an toàn và kinh tế của hệ thống điện. Hậu quả của chúng có thể là rất nghiêm trọng như: hỏng hóc, cháy nổ thiết bị, tan rã hệ thống hoặc có thể chỉ là thay đổi chế độ vận hành của hệ thống sang một chế độ xác lập mới. Chính vì vậy, việc mô phỏng và tính toán chính xác các ảnh hưởng của từng quá trình quá độ lên hệ thống là rất cần thiết để có các đánh giá tác động, từ đó xây dựng các biện pháp hạn chế và ngăn chặn tối đa các ảnh hưởng này. Việc giải bài toán ở chế độ quá độ bằng phần mềm Matlab sẽ giúp chúng ta phân tích một cách chính xác ảnh hưởng của chế độ quá độ lên hệ thống.  Bài báo này đã đưa ra cách giải mạch điện tuyến tính ở chế độ quá độ bằng Matlab thông qua việc xây dựng hệ phương trình trạng thái của mạch điện, kết hợp với việc sử dụng một số câu lệnh trong Matlab. Tác giả đã xây dựng được lưu đồ thuật toán có thể áp dụng cho mọi bài toán quá độ của mạch tuyến tính. Tác giả cũng đã so sánh để nêu ra được ưu điểm của phương pháp này so với phương pháp ứng dụng Simlink để giải bài toán. Kết quả nghiên cứu đã được áp dụng để giải 2 mạch điện cụ thể trong bài báo.

Từ khóa: Chế độ quá độ, giải mạch điện, mạch điện tuyến tính, ứng dụng Matlab.

Trích dẫn: Nguyễn Thị Phượng, 2021. ỨNG DỤNG MATLAB GIẢI MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH Ở CHẾ ĐỘ QUÁ ĐỘ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2: 123-132.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất