TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

SỰ TÍCH LŨY CADMIUM VÀ PHẢN ỨNG SINH LÝ CỦA LOÀI SƠN TA (Toxicodendron succedaneum (L.) Kuntze) VỚI STRESS CADMIUM DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN DINH DƯỠNG NITƠ VÀ PHỐT PHO

2 1 0
Bùi Thị Tuyết Xuân1 , Vũ Đình Duy2, Nguyễn Tiến Dũng3
1 Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam
2 Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga
3 Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số 2 - 2021 Trang: 49 - 58. Ngày nhận bài: 19/02/2021, Ngày quyết định đăng bài: 27/04/2021
Tóm tắt

Ảnh hưởng của nitơ (N) và phốt pho (P) đến khả năng tích lũy cadmium (Cd) và phản ứng sinh lý của cây Sơn ta (Toxicodendron succedaneum (L.) Kuntze) tiếp xúc với stress Cd đã được nghiên cứu. Thí nghiệm được tiến hành với các điều kiện N và/hoặc P khác nhau kết hợp với tình trạng stress Cd vừa phải. Việc bổ sung Cd trong đất làm tăng tích lũy Cd trong các mô thực vật, chủ yếu tích lũy ở rễ cây, ít hơn ở thân và ít nhất ở lá. Sự thiếu hụt chất dinh dưỡng N (PN-) làm cho hàm lượng proline tự do tăng lên đáng kể khi phản ứng với stress Cd. Hàm lượng đường hòa tan tăng lên đáng kể trong điều kiện đủ N nhưng không thay đổi trong điều kiện tình trạng thiếu N bất chấp sự có mặt của P. Việc bổ sung đầy đủ N sẽ thúc đẩy quá trình chuyển hóa tinh bột thành đường để tạo ra nguồn năng lượng cho các hoạt động tổng hợp và phân chia tế bào trong cây Sơn ta tiếp xúc với stress Cd. Hàm lượng diệp lục và carotenoid không bị ảnh hưởng bởi stress Cd bất kể điều kiện N và P. Thiếu N (PN-) ảnh hưởng đến tốc độ tổng hợp protein dẫn đến hàm lượng protein giảm mạnh. Kết quả cho thấy rằng, việc bổ sung N đầy đủ có ý nghĩa quan trọng hơn so với chất dinh dưỡng P trong phản ứng với stress Cd ở T. succedaneum.

Từ khóa: cây Sơn ta, phản ứng sinh lý, stress cadmium, tích lũy cadmium, Toxicodendron succedaneum.

Trích dẫn: Bùi Thị Tuyết Xuân, Vũ Đình Duy, Nguyễn Tiến Dũng, 2021. SỰ TÍCH LŨY CADMIUM VÀ PHẢN ỨNG SINH LÝ CỦA LOÀI SƠN TA (Toxicodendron succedaneum (L.) Kuntze) VỚI STRESS CADMIUM DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN DINH DƯỠNG NITƠ VÀ PHỐT PHO. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2: 49-58.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất