TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY HỒNG NHUNG CỔ (Rosa sp.)

4 0 0
Khuất Thị Hải Ninh, Nguyễn Thị Thơ, Kiều Trí Đức, Nguyễn Thế Hưởng, Hồ Thị Xuân Hồng
Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 2 - 2021 Trang: 28 - 34. Ngày nhận bài: 11/03/2021, Ngày quyết định đăng bài: 12/05/2021
Tóm tắt

Hồng nhung cổ (Rosa sp.) là một trong những giống hoa hồng quí của Việt Nam, có mùi thơm dễ chịu, bên cạnh việc sử dụng làm trang trí trong gia đình, còn được sử dụng để chưng cất tinh dầu dùng rộng rãi trong công nghệ mỹ phẩm và dược phẩm. Nhân giống in vitro giúp tạo ra cây giống sạch bệnh và cung cấp số lượng lớn cây con cho trồng vùng nguyên liệu. Kết quả nghiên cứu nhân giống cây Hồng nhung cổ bằng phương pháp nuôi cấy in vitro cho thấy: Công thức khử trùng hiệu quả nhất để tạo mẫu sạch từ chồi là sử dụng HgCl2 0,1%, trong vòng 6 phút với 38,9% mẫu sạch nảy chồi sau 3 tuần nuôi cấy. Môi trường thích hợp nhất tái sinh chồi là MS +1,5 mg/l BAP chiều cao chồi lớn nhất (đạt 2,1 cm) và 2,4 chồi tái sinh/nách lá, chất lượng chồi tốt (chồi xanh và mập) sau 8 tuần nuôi cấy. Môi trường MS + 1mg/l BAP + 0,5mg/Kinetin + 0,3 NAA cho hiệu quả nhân nhanh chồi tốt nhất với tỉ lệ mẫu tạo cụm chồi đạt 94,4%, chiều cao chồi đạt 4,1 cm, hệ số nhân chồi đạt 3,9 lần sau 8 tuần nuôi cấy. Tạo cây con hoàn chỉnh trong môi trường MS + 0,5mg/l IBA với tỉ lệ chồi ra rễ đạt 97,8%, 3,8 rễ/chồi và rễ dài 3,5 cm, rễ có chất lượng tốt sau 2 tuần nuôi cấy. Qui trình nhân giống thành công có thể áp dụng vào thực tiễn phục vụ sản xuất cây giống Hồng nhung cổ chất lượng cao, đáp ứng tốt nhu cầu cây giống hiện nay.

Từ khóa: BAP, Hồng nhung cổ, IBA, nhân giống, nuôi cấy mô.

Trích dẫn: Khuất Thị Hải Ninh, Nguyễn Thị Thơ, Kiều Trí Đức, Nguyễn Thế Hưởng, Hồ Thị Xuân Hồng, 2021. NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY HỒNG NHUNG CỔ (Rosa sp.) . Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2: 28-34.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất