TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN CHỒI CÚC VÀNG (Chrysanthemum indicum) TRONG HỆ THỐNG VI THỦY CANH

10 0 0
Bùi Thị Thu Hương, Hoàng Thị Thu Hường, Đỗ Thị Xuân, Nguyễn Thị Lương, Đồng Huy Giới
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Số 2 - 2021 Trang: 21 - 27. Ngày nhận bài: 14/12/2020, Ngày quyết định đăng bài: 20/03/2021
Tóm tắt

Hoa cúc vàng (Chrysanthemum indicum L.) là một trong những loài hoa đẹp được trồng phổ biến ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Ngoài ý nghĩa làm cảnh, hoa cúc vàng còn mang nhiều giá trị dược liệu. Trong nghiên cứu này, hệ thống vi thủy canh được sử dụng nhằm bổ sung vào kỹ thuật nhân giống in vitro hiện đại ở giai đoạn tạo cây hoàn chỉnh với sự đánh giá ảnh hưởng của một số yếu tố (chất điều hòa sinh trưởng thực vật, thể tích môi trường dinh dưỡng, mật độ, điều kiện thoáng khí) lên sự tăng trưởng của chồi cúc vàng. Kết quả thí nghiệm cho thấy chồi in vitro cần được nuôi cấy trong hệ thống vi thủy canh với thể tích môi trường là 40 ml. Hơn nữa, mật độ 5 chồi trên mỗi hộp sẽ là điều kiện tốt cho sự phát triển của chồi. Các chồi được nhúng vào dung dịch IBA ở nồng độ 500 ppm trong 20 phút trước khi nuôi cấy là một cách xử lý lý tưởng để chúng phát triển tốt trong hệ thống này. Đặc biệt, hộp vi thủy canh có sự kết hợp được cả ba điều kiện trên giúp chồi hoa cúc vàng phát triển tốt nhất với các kết quả nghiên cứu như chiều cao chồi là 5,27 cm, số rễ trung bình của chồi là 9,77, chiều dài rễ trung bình là 3,4 cm, và số lá trung bình của chồi là 12,32.

Từ khóa: cúc vàng , vi thủy canh , nhân giống invitro , tạo cây hoàn chỉnh;

Trích dẫn: Bùi Thị Thu Hương, Hoàng Thị Thu Hường, Đỗ Thị Xuân, Nguyễn Thị Lương, Đồng Huy Giới, 2021. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ YẾU TỐ ĐẾN CHỒI CÚC VÀNG (Chrysanthemum indicum) TRONG HỆ THỐNG VI THỦY CANH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2: 21-27.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất