TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

MÔ HÌNH HÓA VÙNG PHÂN BỐ VÀ ƯỚC TÍNH TRỮ LƯỢNG CÂY SÓI RỪNG (Sarcandra glabra) Ở LÂM ĐỒNG

5 3 0
Lê Văn Sơn1 , Nguyễn Lương Minh2, Trương Quang Cường2, Le Quang Minh2, Nguyễn Sỹ Quang2, Lương Văn Dũng3, Lê Đình Việt4
1 Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng
2 Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà
3 Đại học Đà Lạt
4 Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng
Số 2 - 2021 Trang: 115 - 122. Ngày nhận bài: 24/03/2021, Ngày quyết định đăng bài: 26/04/2021
Tóm tắt

Sói rừng (Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai) là loài cây có giá trị dược liệu đã được sử dụng nhiều trong dân gian, trong đông y và được chiết xuất sử dụng trong một số loại thuốc tây y như Gout Tâm Bình, Gout AZ... Lâm Đồng là một trong 8 tỉnh ở Việt Nam đã ghi nhận có phân bố tự nhiên của Sói rừng. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã khảo sát và xác định được Sói rừng có phân bố tự nhiên tại 07 trên 12 huyện, thành phố của tỉnh Lâm Đồng, ở độ cao từ 1.180 m đến 2.144 m. Nghiên cứu đã sử dụng phần mềm Maxent để mô hình hóa vùng phân bố tiềm năng, đã xác định được diện tích phân bố tiềm năng của Sói rừng là 23.306,42 ha. Kết quả ước lượng  cho thấy Lâm Đồng có tổng trữ lượng Sói rừng khoảng 3.087,947 tấn. Lạc Dương là huyện được ước lượng có trữ lượng Sói rừng lớn nhất với khoảng 2.768,395 tấn. Qua đó cho thấy huyện Lạc Dương là khu vực có tiềm năng nhất trong tỉnh để khai thác và phát triển nguồn nguyên liệu Sói rừng trong tự nhiên làm dược liệu.

Từ khóa: dược liệu, mô hình hóa, phân bố, Sói rừng, trữ lượng.

Trích dẫn: Lê Văn Sơn, Nguyễn Lương Minh, Trương Quang Cường, Le Quang Minh, Nguyễn Sỹ Quang, Lương Văn Dũng, Lê Đình Việt, 2021. MÔ HÌNH HÓA VÙNG PHÂN BỐ VÀ ƯỚC TÍNH TRỮ LƯỢNG CÂY SÓI RỪNG (Sarcandra glabra) Ở LÂM ĐỒNG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2: 115-122.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất