TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA TRONG SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH, TỈNH HOÀ BÌNH

6 4 0
Dương Thị Bích Ngọc, Lê Thanh Tùng
Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 2 - 2021 Trang: 109 - 114. Ngày nhận bài: 31/07/2020, Ngày quyết định đăng bài: 20/03/2021
Tóm tắt

Ô nhiễm rác thải nhựa (RTN) hay “ô nhiễm trắng” đang là một vấn đề thách thức với các nhà quản lý môi trường tại Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Nghiên cứu này thực hiện thông qua phương pháp phỏng vấn cho bốn đối tượng là các hộ gia đình (246), hộ kinh doanh (60), hộ thu mua phế liệu (12) và cán bộ quản lý môi trường (12) tại sáu phường thuộc thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. Kết quả cho thấy túi nilon được nhận định là thành phần RTN thải ra nhiều nhất trong ngày, tiếp theo là chai nhựa, cốc nhựa, ống hút, hộp xốp và các sản phẩm khác; trung bình người dân thải ra khoảng 14,23g/người/ngày RTN. Gần 58% người dân có thói quen phân loại rác nhưng mức độ làm thường xuyên chỉ đạt 36,5%. Gần 58% người được hỏi và trả lời không biết về tác hại của RTN, điều này cho thấy nhận thức về vấn đề này còn nhiều hạn chế. 61% người được hỏi lựa chọn giá thành rẻ hơn là yếu tố quyết định cho việc phổ biến hoá các sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường. Từ các kết quả trên nghiên cứu đề xuất công tác tuyên truyền về tác hại của RTN, công tác phân loại RTN và sử dụng các sản phẩm túi thân thiện hơn với môi trường cần được khuyến khích và thực hiện hiệu quả hơn.

Từ khóa: Hoà Bình, ô nhiễm môi trường, ô nhiễm trắng, rác thải nhựa.

Trích dẫn: Dương Thị Bích Ngọc, Lê Thanh Tùng, 2021. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA TRONG SINH HOẠT TẠI THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH, TỈNH HOÀ BÌNH. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2: 109-114.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất