TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU CỦA CÚC HOA TRẮNG (Chrysanthemum morifolium Ramat) TẠI HÀ NỘI

10 0 0
Lương Thị Hoan1 , Nghiêm Thế Chung1, Nguyễn Đăng Minh Chánh2
1 Viện Dược liệu
2 Viện Cây lương thực và cây thực phẩm
Số 2 - 2021 Trang: 3 - 11. Ngày nhận bài: 26/02/2021, Ngày quyết định đăng bài: 20/04/2021
Tóm tắt

Cúc hoa trắng (Chrysanthemum morifolium Ramat) là loài cây thuốc có nguồn gốc Trung Quốc đã được phát triển ở nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc và một số nước Châu Âu… Cúc hoa trắng đã được nhập nội vào Việt Nam và được trồng ở một số nơi như Hà Nôi, Hưng Yên, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào đánh giá sinh trưởng và phát triển của loài cây này. Vì vậy, đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng dược liệu của mẫu giống nhập nội là cần thiết. Kết quả sau 1 năm trồng cho thấy cúc hoa trắng đạt chiều cao 22 cm ở giai đoạn 1 tháng tuổi và 62 cm ở gia đoạn 4 tháng tuổi sau khi trồng, đường kính thân tăng theo thời gian từ 0,44 cm tới 0,66 cm từ giai đoạn sinh trưởng 1 tới 4 tháng tuổi sau trồng, số nhánh trung đạt 5,16 nhánh/cây, số lá đạt 34 lá/cây, năng suất dược liệu khô kiệt đạt 3.025 kg/ha, hàm lượng chất acid chlorogenic đạt 0,15 đến 0,3%, hàm lượng luteotin glucoside đạt 0,06 - 0,07% trong các mẫu phân tích. Tổng hợp kết quả, bước đầu xác định cúc hoa trắng nhập nội có thể thích nghi, phát triển ở Hà Nội.

Từ khóa: Acid chlorogenic, Cúc hoa trắng, luteotin glucoside, năng suất, sinh trưởng

Trích dẫn: Lương Thị Hoan, Nghiêm Thế Chung, Nguyễn Đăng Minh Chánh, 2021. ĐÁNH GIÁ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHẤT LƯỢNG DƯỢC LIỆU CỦA CÚC HOA TRẮNG (Chrysanthemum morifolium Ramat) TẠI HÀ NỘI. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2: 3-11.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất