TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN TỶ LỆ SỐNG, CHẤT LƯỢNG THÂN CÂY VÀ SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRỒNG KEO LAI TẠI HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG

13 5 0
Phùng Văn Tỉnh1 , Nguyễn Kiên Cường2, Đỗ Thị Ngọc Hà2, Cữu Đặng Sĩ2, Lê Hồng Việt3
1 Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm lâm nghiệp Đông Nam Bộ
2 Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ
3 Trường Đại học Lâm nghiệp - Phân hiệu Đồng Nai
Số 2 - 2021 Trang: 80 - 86. Ngày nhận bài: 28/01/2021, Ngày quyết định đăng bài: 24/02/2021
Tóm tắt

Mật độ trồng rừng là một trong những biện pháp kỹ thuật lâm sinh quan trọng ảnh hưởng tới tỷ lệ sống, chất lượng thân cây cũng như năng suất và chất lượng rừng trồng, đặc biệt là rừng trồng thâm canh với mục tiêu kinh doanh gỗ lớn. Tỷ lệ sống đạt trên 90% tại thời điểm 2,5 tuổi và giảm xuống dưới 75% tại thời điểm 4,5 tuổi ở tất cả các công thức mật độ. Độ nhỏ cành tại 2 thời điểm quan sát đều đạt được từ mức trung bình đến nhỏ. Đối với các chỉ tiêu sinh trưởng, mật độ trồng có ảnh hưởng cả về đường kính ngang ngực (D1.3) và chiều cao vút ngọn (Hvn) tại thời điểm 2,5 tuổi: Sinh trưởng về đường kính cao nhất đạt được 10,0 cm ở mật độ 1.110 cây/ha, giảm dần theo chiều tăng của mật độ và thấp nhất đạt được 9,0 cm ở mật độ 1.660 cây/ha. Ngược lại, chiều cao cao nhất ở mật độ 1.660 cây/ha đạt được 10,6 m, giảm dần theo chiều giảm của mật độ và thấp nhất ở mật độ 1.110 cây/ha đạt được 9,7 m. Tại thời điểm 4,5 tuổi, mật độ có ảnh hưởng rõ rệt tới sinh trưởng về đường kính, cao nhất đạt được 13,1 cm ở mật độ 1.110 cây/ha, giảm dần theo chiều tăng của mật độ và thấp nhất đạt được 12,0 cm ở mật độ 1.660 cây/ha. Sinh trưởng về chiều cao chưa có sự khác biệt rõ rệt giữa các công thức mật độ. Cần tiếp tục theo dõi và đánh giá ở những tuổi lớn hơn để lựa chọn được mật độ trồng rừng Keo lai phù hợp với mục tiêu kinh doanh gỗ lớn.

Từ khóa: Bình Dương, mật độ, sinh trưởng, tỷ lệ sống.

Trích dẫn: Phùng Văn Tỉnh, Nguyễn Kiên Cường, Đỗ Thị Ngọc Hà, Cữu Đặng Sĩ, Lê Hồng Việt, 2021. ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ ĐẾN TỶ LỆ SỐNG, CHẤT LƯỢNG THÂN CÂY VÀ SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRỒNG KEO LAI TẠI HUYỆN BÀU BÀNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 2: 80-86.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất