TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 14-2022

Bìa - Mục lục Trang
GHI NHẬN BỔ SUNG PHÂN BỐ VÀ QUAN HỆ DI TRUYỀN CÁC QUẦN THỂ CỦA LOÀI Fejervarya moodiei (Taylor, 1920) (ANURA: MEGOPHRYIDAE) Ở VIỆT NAM
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Hoàng Văn Chung , Đồng tác giả: Phạm Thế Cường, Nguyễn Quảng Trường
3 - 13
BƯỚC ĐẦU GHI NHẬN THÀNH PHẦN LOÀI BÒ SÁT Ở HUYỆN ĐẠ HUOAI, CAO NGUYÊN DI LINH, TỈNH LÂM ĐỒNG
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Lê Thị Thùy Dương , Đồng tác giả: Trần Gia Thịnh
14 - 20
TIẾNG KÊU THÔNG BÁO CỦA LOÀI ỄNH ƯƠNG ĐÔNG DƯƠNG, Kaloula indochinensis CHAN, BLACKBURN, MURPHY, STUART, EMMETT, HO, AND BROWN, 2013 (BỘ KHÔNG ĐUÔI: HỌ NHÁI BẦU) TẠI TỈNH GIA LAI, MIỀN TRUNG VIỆT NAM
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Thành Luân , Đồng tác giả: Trần Thị Tuyết Dung, Benjamin Tapley
21 - 27
GHI NHẬN MỚI LOÀI CÓC MÀY Leptobrachella shiwandashanensis CHEN, PENG, PAN, LIAO, LIU & HUANG, 2021 (ANURA: MEGOPHRYIDAE) Ở VIỆT NAM
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Lò Thị Ngắm , Đồng tác giả: Hoàng Văn Chung, Nguyễn Quảng Trường , Nguyễn Lân Hùng Sơn, Thomas Ziegler, Phạm Thế Cường
28 - 32
GHI NHẬN BỔ SUNG HAI LOÀI LƯỠNG CƯ Limnonectes kohchangae (SMITH, 1922) VÀ Sylvirana mortenseni (BOULENGER, 1903) TẠI ĐẢO PHÚ QUỐC, MIỀN NAM VIỆT NAM
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Thành Luân , Đồng tác giả: Lâm Quang Ngôn, Lê Văn Mạnh, Hoàng Văn Hà, Timothy E. M. McCormack, Benjamin Tapley
33 - 39
GHI NHẬN MỚI CỦA LOÀI Cyrtodactylus cattienensis Geissler, Nazarov, Orlov, Bohme, Phung, Nguyen & Ziegler, 2009 (Squamata: Sauria: Gekkonidae) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NÚI ÔNG, TỈNH BÌNH THUẬN, VIỆT NAM
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Hoàng Ngọc Thảo , Đồng tác giả: Trần Thanh Tây, Lê Thị Quý, Lê Thị Hồng Lam, Hoàng Xuân Quang
40 - 45
ĐA DẠNG CÁC LOÀI RÙA CẠN VÀ RÙA NƯỚC NGỌT TẠI TỈNH NINH THUẬN, MIỀN NAM VIỆT NAM
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Tài Thắng , Đồng tác giả: Trần Thị Tuyết Dung, Hoàng Văn Hà, Timothy E. M. McCormack, Nguyễn Thành Luân
46 - 54
GHI NHẬN MỚI VÀ CẬP NHẬT DANH SÁCH CÁC LOÀI LƯỠNG CƯ BÒ SÁT TẠI TỈNH PHÚ THỌ, MIỀN BẮC VIỆT NAM
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Trần Thanh Tùng , Đồng tác giả: Nguyễn Hải Nam, Ninh Thị Hòa, Ngô Ngọc Hải, Nguyễn Quốc Huy
55 - 64
GHI NHẬN MỚI VÀ CẬP NHẬT DANH SÁCH LOÀI BÒ SÁT VÀ LƯỠNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NÀ HẨU, TỈNH YÊN BÁI, VIỆT NAM
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Đinh Sỹ Tường , Đồng tác giả: Hà Văn Nghĩa, Nguyễn Huy Quang, Hà Trung Đức, Nguyễn Văn Phương, Lưu Quang Vinh
65 - 75
CẬP NHẬT ĐA DẠNG CÁC LOÀI LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT Ở KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Đỗ Thị Yên , Đồng tác giả: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Ngọc Diệp, Lê Trung Dũng
76 - 88
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN SAU CÔNG NGHỆ BIOGAS
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Thái Thị Thúy An , Đồng tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Nguyễn Huy Cương
89 - 97
XÁC ĐỊNH LƯỢNG BỐC THOÁT HƠI NƯỚC THEO NĂNG LƯỢNG BỨC XẠ MẶT TRỜI TẠI TỈNH HÒA BÌNH
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Lê Hùng Chiến , Đồng tác giả: Nguyễn Thị Oanh, Trần Thị Thơm
98 - 108
KHAI THÁC TRẮNG RỪNG TRỒNG KEO THUẦN LOÀI VÙNG ĐẦU NGUỒN VIỆT NAM: TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BỀN VỮNG
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Bùi Xuân Dũng , Đồng tác giả: Trần Thị Trà My, Kiều Thuý Quỳnh, Trần Thanh Tú, Triệu Đức Trí, Sandar Kyaw
109 - 121
TRI THỨC BẢN ĐỊA CỦA NGƯỜI DÂN TỘC CƠ TU TRONG SỬ DỤNG THỰC VẬT LÀM THUỐC TẠI RỪNG PHÒNG HỘ TÂY GIANG TỈNH QUẢNG NAM, VIỆT NAM
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Đặng Ngọc Huyền , Đồng tác giả: Vũ Đình Duy, Lê Xuân Đắc, Phạm Mai Phương
122 - 128
SỬ DỤNG CHỈ SỐ THỰC VẬT KHÁNG KHÍ QUYỂN ĐỂ PHÁT HIỆN THAY ĐỔI THẢM PHỦ RỪNG TẠI HUYỆN LẠC DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Đinh Cao Phi , Đồng tác giả: Nguyễn Hải Hòa
129 - 140
SỬ DỤNG CHỈ SỐ CMRI TỪ ẢNH SENTINEL-2A ĐA THỜI GIAN (2016-2022) XÂY DỰNG BẢN ĐỒ RỪNG NGẬP MẶN KHU VỰC QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Phạm Duy Quang , Đồng tác giả: Sounthala Phommachaly, Nguyễn Hải Hòa
141 - 152
SỬ DỤNG ẢNH SENTINEL-2 XÂY DỰNG BẢN ĐỒ SINH KHỐI VÀ TRỮ LƯỢNG CÁC-BON RỪNG NGẬP MẶN GIAI ĐOẠN 2016-2022 TẠI HUYỆN TIÊN YÊN, TỈNH QUẢNG NINH
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Hà Trí Sơn , Đồng tác giả: Phạm Duy Quang, Nguyễn Hải Hòa, Vũ Văn Trường
153 - 165
LỊCH SỬ PHÁT SINH LOÀI VÀ TIẾN HÓA CỦA CHI NAM TINH VIỆT NAM (HỌ RÁY)
Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Trần Văn Tiến , Đồng tác giả: Nguyễn Văn Dư, Nguyễn Thị Vân Anh, Lê Chí Toàn
166 - 172

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất