TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

THÀNH PHẦN LOÀI BƯỚM ĐỐM (DANAIDAE) TAI NÚI LUỐT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA LOÀI BƯỚM ĐỐM XANH LỚN (Euploea mulciber Cramer (Lepidoptera: Danaidae))

24 3 0
Hoàng Thị Hằng, Lê Bảo Thanh
Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 1 - 2021 Trang: 83 - 91. Ngày nhận bài: 23/10/2020, Ngày quyết định đăng bài: 28/12/2020
Tóm tắt

Kết quả nghiên cứu  xác định được 13 loài, 5 giống thuộc họ Bướm đốm, bổ sung ghi nhận mới 6 loài bướm đốm cho khu vực Núi Luốt, Trường Đại học Lâm nghiệp gồm: Danaus chryrippus, Tirumala limniace, Euploea eunice, Euploea midamus, Euploea radamanthus, Euploea camaralzeman. Loài Bướm đốm xanh lớn Euploea mulciber trải qua 4 pha phát triển. Trứng hình trụ, đầu phía trên tròn, có đường vân chạy dọc trứng; sâu non có 5 tuổi, có màu vàng nhạt đến màu đất vàng, từ cuối tuổi 2 có các dải màu trắng trên các đốt cơ thể, có 8 xúc tu màu đen trên mảnh lưng đốt ngực 2, đốt ngực 3, đốt bụng 2 và đốt bụng 8; Nhộng màng, mới nở màu nâu vàng, sau 1 - 2 ngày có ánh kim lấp lánh, đến ngày 6 - 7 có màu đen, dạng nhộng treo; Trưởng thành mặt trên cánh có màu nâu đen, cánh trước có màu tím óng ánh với các chấm trắng. Ở 27,30C và 33,40C vòng đời của chúng tương ứng là 27 - 32 ngày và 21,5 - 28,5 ngày; Bướm đốm xanh lớn có thời gian sống dài nhất khi cho ăn mật ong nguyên chất (trung bình 5,66 ngày); Khả năng gây hại của chúng tập trung ở  giai đoạn sâu non tuổi 4 và tuổi 5; Sức đẻ trứng của trưởng thành cái là 22 - 82 trứng tùy theo nhiệt độ, thời gian đẻ trứng 3 - 5,5 ngày.

Từ khóa: Bướm đốm xanh lớn, hình thái, họ Bướm đốm, Núi Luốt, sinh học.

Trích dẫn: Hoàng Thị Hằng, Lê Bảo Thanh, 2021. THÀNH PHẦN LOÀI BƯỚM ĐỐM (DANAIDAE) TAI NÚI LUỐT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA LOÀI BƯỚM ĐỐM XANH LỚN (Euploea mulciber Cramer (Lepidoptera: Danaidae)). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1: 83-91.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất