TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

PHÂN CẤP ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA LÀM CƠ SỞ CHO PHỤC HỒI RỪNG TẠI HUYỆN KỲ SƠN THUỘC KHU DỮ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI MIỀN TÂY NGHỆ AN

21 6 0
Phùng Văn Khoa, Bùi Xuân Dũng, Lê Thái Sơn
Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 1 - 2021 Trang: 102 - 112. Ngày nhận bài: 07/01/2021, Ngày quyết định đăng bài: 09/02/2021
Tóm tắt

Nhằm phân cấp điều kiện lập địa làm cơ sở cho phục hồi rừng tại huyện Kỳ Sơn thuộc khu dữ trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An, các số liệu về hiện trạng rừng, đất lâm nghiệp, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và địa hình được thu thập từ các vệ tinh khí tượng, mô hình số hóa độ cao, điều tra thực địa và phỏng vấn. Số liệu sau đó được được phân tích và chồng xếp bằng thuật toán đại số, cho phép phân loại thành các cấp: tốt, trung bình và kém. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: (1) Diện tích rừng tại huyện Kỳ Sơn hiện nay là 103.177 ha, tương ứng với 50% độ che phủ của toàn huyện. Tuy nhiên, Đất trống chưa có rừng cũng chiếm đến 49,27% (tương ứng 101.837 ha); (2) Huyện Kỳ Sơn có 77% diện tích thuộc độ cao trên 500 m, 86% diện tích đất có độ dốc > 15 độ, hướng phơi chủ yếu là Tây Bắc - Đông Nam và Đông. 93% diện tích đất của huyện có tầng đất dày >100 cm với lượng chất hữu cơ cao nhất lên tới 23%. Lượng mưa và nhiệt độ trung bình năm thấp, được chia thành hai mùa rõ rệt. 81% diện tích huyện có nguy cơ khô hạn (K > 200); (3) Cấp điều kiện lập địa tốt chiếm tỷ lệ 15,9%, cấp trung bình chiếm tỷ lệ 29,4% và cấp kém chiếm tỷ lệ 54,7%. Tỷ lệ này biến động khác nhau giữa các xã trong huyện. Đây chính là cơ sở khoa học quan trọng nhằm đưa ra các giải pháp phục hồi rừng cho huyện Kỳ Sơn. 

Từ khóa: bản đồ lập địa, huyện Kỳ Sơn, phục hồi rừng, Tây Nghệ An.

Trích dẫn: Phùng Văn Khoa, Bùi Xuân Dũng, Lê Thái Sơn, 2021. PHÂN CẤP ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA LÀM CƠ SỞ CHO PHỤC HỒI RỪNG TẠI HUYỆN KỲ SƠN THUỘC KHU DỮ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI MIỀN TÂY NGHỆ AN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1: 102-112.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất