TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KEO UREA FORMALDEHYDE CHẤT LƯỢNG CAO (UF-KC112) DÙNG CHO SẢN XUẤT VÁN DÁN

30 3 0
Phạm Tường Lâm, Trần Văn Chứ, Cao Quốc An, Nguyễn Tất Thắng
Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 1 - 2021 Trang: 149 - 159. Ngày nhận bài: 17/11/2020, Ngày quyết định đăng bài: 30/12/2020
Tóm tắt

Nghiên cứu đã tiến hành xây dựng Quy trình công nghệ sản xuất keo Urea formaldehyde chất lượng cao (UF-KC112) dùng cho sản xuất ván dán. Thông qua quá trình khảo nghiệm quy trình sơ bộ ở quy mô công nghiệp, từ đó hiệu chỉnh các bước và thông số công nghệ phù hợp với thực tế sản xuất. Quy trình được đánh giá thông qua chất lượng của keo UF-KC112 và ván dán sử dụng dòng keo này. Kết quả cho thấy, sản phẩm keo UF-KC112 tạo ra từ quy trình có chất lượng tốt, tính ổn định cao, thân thiện với môi trường, hàm lượng formaldehyde tự do ở mức 1,31%, hoàn toàn đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03-01:2018/BNNPTNT về keo dán gỗ. Ván dán sử dụng dòng keo này có các tính chất cơ lý tốt hơn hẳn so với tiêu chuẩn GB/T9846-2015 quy định chất lượng cho ván dán, đặc biệt độ bền kéo trượt màng keo của ván dán theo chuẩn Class 1 ở mức 1,15 MPa, cao hơn nhiều so với yêu cầu của tiêu chuẩn GB/T9846-2015 (quy định ≥0,7MPa). Đồng thời hàm lượng Formaldehyde của ván là 3,32 mg/m2h đạt cấp độ E1 Châu Âu quy định tại tiêu chuẩn BS EN 13986:2004+A1:2015. 

Từ khóa: Hàm lượng Formaldehyde, quy trình công nghệ, tính chất cơ lý, Urea Formaldehyde, ván dán.

Trích dẫn: Phạm Tường Lâm, Trần Văn Chứ, Cao Quốc An, Nguyễn Tất Thắng, 2021. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KEO UREA FORMALDEHYDE CHẤT LƯỢNG CAO (UF-KC112) DÙNG CHO SẢN XUẤT VÁN DÁN. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1: 149-159.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất