TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUNG VÀ HỆ THỐNG LÁI CỦA XE SINH THÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU

11 6 0
Nguyễn Bá Vũ, Trần Công Chi, Trần Văn Tùng
Trường Đại học Lâm nghiệp
Số 1 - 2021 Trang: 130 - 138. Ngày nhận bài: 05/01/2021, Ngày quyết định đăng bài: 08/02/2021
Tóm tắt

Xe tiết kiệm nhiên liệu đang là xu thế trong tương lai với rất nhiều các nghiên cứu chuyên sâu. Một trong những bộ phận quan trọng ảnh hướng đến hiệu suất sử dụng của loại xe này là hệ thống khung và hệ thống lái. Bài báo giới thiệu tổng quan về hệ thống khung, lái xe. Từ đó phân tích, lựa chọn và đưa ra phương pháp tối ưu nhất để thiết kế hệ thống khung và lái cho xe tiết kiệm nhiên liệu tham gia, phục vụ cuộc thi lái xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu do công ty Honda tổ chức. Hệ thống khung, lái xe được thiết kế và kiểm nghiệm bằng phần Autodesk Inventor dựa trên kích thước, khối lượng của người lái giả định và kích thước cơ cấu khung, lái sau khi tính toán thiết kế. Cơ cấu lái hình thang được sử dụng cho xe với những có ưu điểm dễ chế tạo, khối lượng nhẹ, thuận tiện bố trí trên khung và hoạt động một cách hiệu quả ổn định. Kết quả phân tích và khảo nghiệm cho thấy hệ thống khung và hệ thống lái của xe được đề xuất đã đáp ứng được mục tiêu đã đề ra.

Từ khóa: hệ thống khung xe, hệ thống lái xe, Inventor, xe tiết kiệm nhiên liệu

Trích dẫn: Nguyễn Bá Vũ, Trần Công Chi, Trần Văn Tùng, 2021. NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUNG VÀ HỆ THỐNG LÁI CỦA XE SINH THÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU . Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp. Số 1: 130-138.

Bình luận (0)

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất