TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp số 1-2021

Bìa - Mục lục Trang
ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ HIỆN TƯỢNG THẮT CỔ CHAI Ở QUẦN THỂ VÙ HƯƠNG (Cinnamomum balansae Lecomte) TẠI TỈNH PHÚ THỌ BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ SSR
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Vũ Đình Duy , Đồng tác giả: Bùi Thị Tuyết Xuân, Nguyễn Văn Sinh, Phạm Mai Phương, Tạ Thị Thu Hà, Nguyễn Viễn, Lê Văn Quang
3 - 9
PHÂN TÍCH ĐA HÌNH DI TRUYỀN GEN PIT1 (POU1F1) CỦA GIỐNG LỢN ĐEN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Hà Bích Hồng , Đồng tác giả: Bùi Văn Thắng, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Bích Ngà, Trần Viết Vinh, Trần Thảo Vân, La Văn Công
10 - 18
BIẾN DỊ DI TRUYỀN CÁC CHỈ TIÊU SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THÂN CÂY CỦA CÁC GIA ĐÌNH KEO LÁ TRÀM TẠI BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG
Chuyên ngành: Giống cây trồng , Lĩnh vực: Công nghệ sinh học và giống cây trồng Tác giả: Phùng Văn Tỉnh , Đồng tác giả: Lê Xuân Trường, Nguyễn Thanh Tuấn
19 - 25
ẢNH HƯỞNG CỦA GIỐNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CÂY ĐẬU BẮP (Abelmoschus esculentus (L.) Moench) TRỒNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP – PHÂN HIỆU TẠI TỈNH ĐỒNG NAI
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Đào Thị Thùy Dương , Đồng tác giả: Chu Thị Lựu, Nguyễn Thị Thuý Giang
26 - 35
ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ ĐA DẠNG TẦNG CÂY GỖ CỦA KIỂU RỪNG KÍN CÂY LÁ RỘNG THƯỜNG XANH ẨM Á NHIỆT ĐỚI TẠI VƯỜN QUỐC GIA TÀ ĐÙNG
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Phạm Văn Hường , Đồng tác giả: Trần Thị Bích Nguyệt, Kiều Phương Anh, pham thi luan
36 - 43
ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ ĐA DẠNG THỰC VẬT TẦNG CÂY GỖ RỪNG TRÊN NÚI ĐÁ VÔI TẠI VƯỜN QUỐC GIA CÁT BÀ
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Lê Hồng Liên , Đồng tác giả: Trần Thị Mai Sen, Phùng Đình Trung, Hoàng Thanh Sơn, Trịnh Bon, Ninh Việt Khương, Bùi Thế Đồi, Triệu Thái Hưng
44 - 51
XÁC ĐỊNH CHU KỲ KINH DOANH CÁC LÂM PHẦN RỪNG TRỒNG MỠ (MANGLIETIA CONIFERA) TỐI ƯU VỀ KINH TẾ TẠI TUYÊN QUANG
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Lê Đức Thắng , Đồng tác giả: Đào Thị Thu Hà, Phạm Văn Ngân, Nguyễn Ngọc Quý, Đinh Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Vân, Đỗ Quý Mạnh, Bùi Thế Đồi
52 - 62
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH ENTROPY CỰC ĐẠI ĐỂ XÁC ĐỊNH VÙNG SINH THÁI THÍCH HỢP CHO CÂY CHÈ DÂY (Ampelopsis cantoiensis) TẠI HUYỆN KON PLÔNG, TỈNH KONTUM
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Nguyễn Thanh Tuấn , Đồng tác giả: Lê Thị Hoa, Trần Quang Bảo
63 - 72
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG THEO NHÓM ĐÁP ỨNG TIÊU CHUẨN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ RỪNG FSC TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM
Chuyên ngành: Lâm học , Lĩnh vực: Lâm học Tác giả: Bùi Thị Vân , Đồng tác giả: Lê Thị Khiếu, Vũ Thị Huyền
73 - 82
THÀNH PHẦN LOÀI BƯỚM ĐỐM (DANAIDAE) TAI NÚI LUỐT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH HỌC CỦA LOÀI BƯỚM ĐỐM XANH LỚN (Euploea mulciber Cramer (Lepidoptera: Danaidae))
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Hoàng Thị Hằng , Đồng tác giả: Lê Bảo Thanh
83 - 91
ĐA DẠNG CÂY GỖ VÀ TRỮ LƯỢNG CARBON TRÊN MẶT ĐẤT TRONG KIỂU RỪNG LÁ RỘNG THƯỜNG XANH Ở HUYỆN TUY ĐỨC TỈNH ĐĂK NÔNG
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Văn Hợp , Đồng tác giả: Bùi Hữu Quốc, Nguyễn Văn Quý
92 - 101
PHÂN CẤP ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA LÀM CƠ SỞ CHO PHỤC HỒI RỪNG TẠI HUYỆN KỲ SƠN THUỘC KHU DỮ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI MIỀN TÂY NGHỆ AN
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Phùng Văn Khoa , Đồng tác giả: Bùi Xuân Dũng, Lê Thái Sơn
102 - 112
KHẢ NĂNG KHÁNG VÀ HẤP THỤ KIM LOẠI NẶNG CỦA CHỦNG NẤM MỐC PHÂN LẬP TỪ LÀNG NGHỀ TÁI CHẾ KIM LOẠI
Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Nguyễn Như Ngọc , Đồng tác giả: Đinh Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Mai Lương
113 - 122
NGHIÊN CỨU XỬ LÝ THUỐC NHUỘM HỮU CƠ TRONG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP FENTON SỬ DỤNG XÚC TÁC DỊ THỂ MnFe2O4
Chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường , Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên rừng và môi trường Tác giả: Lê Khánh Toàn , Đồng tác giả: Đặng Thế Anh
123 - 129
NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO KHUNG VÀ HỆ THỐNG LÁI CỦA XE SINH THÁI TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU
Chuyên ngành: Kỹ thuật, công trình , Lĩnh vực: Công nghiệp rừng Tác giả: Nguyễn Bá Vũ , Đồng tác giả: Trần Công Chi, Trần Văn Tùng
130 - 138
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ, THỜI GIAN XỬ LÝ NHIỆT VÀ ĐỘ ẨM TRE ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT TRE NGỌT (Dendrocalamus latiflorus)
Chuyên ngành: Chế biến lâm sản , Lĩnh vực: Công nghiệp rừng Tác giả: Phạm Lê Hoa , Đồng tác giả: Cao Quốc An, Trần Văn Chứ
139 - 148
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT KEO UREA FORMALDEHYDE CHẤT LƯỢNG CAO (UF-KC112) DÙNG CHO SẢN XUẤT VÁN DÁN
Chuyên ngành: Chế biến lâm sản , Lĩnh vực: Công nghiệp rừng Tác giả: Phạm Tường Lâm , Đồng tác giả: Trần Văn Chứ, Cao Quốc An, Nguyễn Tất Thắng
149 - 159
TIỀM NĂNG THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG KHU VỰC VEN BIỂN TẠI THANH HÓA
Chuyên ngành: Kinh tế , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Đoàn Thị Hân , Đồng tác giả: Phạm Thị Luyện
160 - 170
NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ ĐẤT Ở TẠI HUYỆN LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH
Chuyên ngành: Chính sách, quản lý đất đai , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Phan Thị Thanh Huyền , Đồng tác giả: Phạm Thanh Quế, Vũ Thanh Biển, Nguyễn Mạnh Tiến
171 - 178
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH NHÀ LƯỚI TRONG CANH TÁC TÁO CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN NINH PHƯỚC, TỈNH NINH THUẬN
Chuyên ngành: Kinh tế , Lĩnh vực: Kinh tế và chính sách Tác giả: Trần Hoài Nam , Đồng tác giả: Quý Minh Trung, Lê Thị Huệ Trang, Trần Độc Lập, Nguyễn Minh Tôn
179 - 186

Tạp chí xuất bản mới nhất

Các bài báo được xem nhiều nhất

Bài báo được trích dẫn nhiều nhất