TAP CHI KHOA HOC VA CONG NGHE LAM NGHIEP - VNUF
ISSN 1859 - 3828

Hướng dẫn dành cho cán bộ thẩm định

HƯỚNG DẪN CÁN BỘ THẨM ĐỊNH TRÊN PHẦN MỀM TẠP CHÍ ONLINE

I. ĐĂNG NHẬP VÀ TẢI BẢN THẢO CẦN THẨM ĐỊNH

1.1. Đối với cán bộ lần đầu tiên thẩm định trên hệ thống online:

 Sau khi nhận được THƯ MỜI THẨM ĐỊNH của Tạp chí, thầy/cô vui lòng phản hồi bằng cách kích vào link đồng ý/ từ chối thẩm định bài báo.

- Khi kích vào link đồng ý, thầy/cô sẽ nhận được thư CẤP TÀI KHOẢN THẨM ĐỊNH gửi đến email của quý thầy/cô.

- Thầy/cô dùng tài khoản đã được cấp đăng nhập vào trang chủ của tạp chí theo link trong thư hoặc link: http://journal.vnuf.edu.vn/

1.2. Đối cán bộ thẩm định đã có tài khoản:

- Sau khi đăng nhập, thầy/cô chọn mục “Thẩm định” ở bên trái màn hình, khi đó sẽ xuất hiện Tên bài báo đang chờ thẩm định, thầy/cô kích vào tên bài báo sẽ ra giao diện trang thẩm định:

- Tiếp theo, thầy/cô vui lòng kích vào dấu cộng màu xanh ở phần “Tệp đính kèm bản thảo của tác giả” để tải bản thảo về.

II. THẨM ĐỊNH BÀI BÁO TRÊN PHẦN MỀM:

2.1. Phần “Thẩm định”: Thầy/cô vui lòng tích đầy đủ 9 tiêu chí đánh giá, kèm theo góp ý bên cạnh (nếu có); điền vào phần góp ý cho tác giả và BBT (nếu có).

2.2. Phần “Kết luận đăng bài”: thầy/cô có thể chọn 1 trong 4 kết luận tuỳ theo đánh giá của thầy/cô cho bài báo, sau đó điền và tích chọn các phần đánh giá còn lại.

Giải thích các Kết luận:

+) a. chấp nhận (không sửa): bài đạt, không cần sửa thêm.

+) b. chấp nhận (sửa ít không cần thẩm định lại): bài cần sửa chữa 1 số lỗi nhỏ theo góp ý của cán bộ thẩm định, sau khi tác giả sửa không cần gửi lại cho cán bộ thẩm định lại.

+) c. có thể chấp nhận (sửa nhiều và thẩm định lại): bài cần sửa chữa nhiều, sau khi tác giả gửi lại bản sửa, BBT sẽ gửi cho cán bộ thẩm định xem lại.

+) d. không đạt (trượt): bài báo chất lượng kém, cán bộ thẩm định không chấp nhận cho đăng bài.

Trường hợp thầy/cô có góp ý trực tiếp vào bản thảo, thầy/cô tải bản góp ý lên bằng cách kích vào dấu cộng màu xanh ở phần “Tệp đính kèm ý kiến phản biện của cán bộ thẩm định”.

- Phần “Thông tin người thụ hưởng”: thầy/cô vui lòng điền đầy đủ Số tài khoản ngân hàng, Tên chi nhánh, Chủ tài khoản để thuận tiện cho việc chuyển khoản phí phản biện.

- Sau khi điền đầy đủ thông tin thẩm định xong, thầy/cô kích vào nút GỬI KẾT QUẢ để hoàn tất việc thẩm định trên hệ thống online.

Khi gửi kết quả thẩm định thành công, thầy/cô sẽ nhận được “Thư cảm ơn” của Tạp chí gửi đến Email của thầy/cô.

 

 

* Trường hợp thầy/cô chưa thẩm định xong mà muốn lưu kết quả để lần sau vào thẩm định tiếp thì kích vào nút LƯU THAY ĐỔI. Khi lưu thay đổi, để thẩm định tiếp, thầy/cô kích vào phần THẨM ĐỊNH → Chọn trạng thái “Đã thẩm định”, tình trạng “Chưa gửi”, khi đó sẽ xuất hiện Tên bài báo đang chờ thẩm định tiếp, thầy/cô kích vào tên bài báo sẽ ra giao diện trang thẩm định để thầy/cô thẩm định tiếp.